Vad är bygglovbefriat?

Översikt – bygglovsbefriade åtgärder

Översikt – bygglovsbefriade åtgärder. Illustration © Kiran Maini Gerhardsson/Boverket.

På den här sidan hittar du övergripande information om bygglovsbefriade åtgärder för en- och tvåbostadshus. Mer information finns för respektive åtgärd i menyn till vänster.

Friggebodar

Det är tillåtet att bygga en komplementbyggnad om

 • den byggs i omedelbar närhet till bostadshuset
 • den totala arean av friggebodar på tomten inte överstiger 15 kvadratmeter
 • taknockshöjden inte överstiger tre(3) meter
 • den inte placeras närmare gränsen än fyra och en halv (4,5) meter. Vid närmare placering krävs grannens tillåtelse.

Mer information om friggebodar Öppnas i nytt fönster..

Murar och plank

Det är tillåtet att bygga en mur eller plank om

 • den placeras inom tre meter och sex decimeter (3,6 meter) från bostadshuset
 • den inte är högre än en meter och åtta decimeter (1,8 meter)
 • den inte placeras närmare gränsen än fyra och en halv (4,5) meter. Vid närmare placering krävs grannens tillåtelse.

Mer information om mur och plank Öppnas i nytt fönster..

Skärmtak

Det är tillåtet att bygga ett skärmtak om

 • det placeras inom tre meter och sex decimeter (3,6 meter) från bostadshuset
 • den totala arean av skärmtak på tomten inte överstiger 15 kvadratmeter
 • den inte placeras närmare gränsen än fyra och en halv (4,5) meter. Vid närmare placering krävs grannens tillåtelse.

Mer information om altan, uteplats och skärmtak Öppnas i nytt fönster..

Attefallsåtgärder

Från och med den 2 juli 2014 gäller vissa förändringar i Plan- och bygglagen vilket innebär att det inte krävs bygglov för att utföra vissa åtgärder. I de flesta fall krävs däremot en anmälan, med ritningar och förslag på kontrollplan, till miljö- och byggnadsnämnden och ett beslut om startbesked innan byggstart. Följande åtgärder är bygglovsbefriade men anmälningspliktiga för en- och tvåbostadshus.

 • Attefallshus
 • Tillbyggnad maximalt 15 kvadratmeter
 • Takkupor
 • Inreda ytterligare en bostad

Mer information om attefallsåtgärder Öppnas i nytt fönster.

Tillbyggnad utanför detaljplan

I de flesta fall krävs bygglov för tillbyggnad. Men utanför område med detaljplan får man under vissa förutsättningar göra tillbyggnader till en- eller tvåbostadshus och tillhörande komplementbyggnader utan att det kräver vare sig bygglov eller anmälan till byggnadsnämnden. Tillbyggnaden får inte placeras närmare tomtgräns mot granne än fyra och en halv meter, om inte de grannar som berörs medger det.

Tillbyggnaden ska uppfylla de krav som ställs på byggnader i Plan- och bygglagen, PBL, Plan- och byggförordningen, PBF, Boverkets Byggregler, BBR och Europeiska konstruktionsstandarderna, EKS.

Utanför områden med detaljplan krävs inte bygglov för att göra en liten tillbyggnad på en- och tvåbostadshus och på tillhörande komplementbyggnader. För sådana tillbyggnader behöver inte heller en anmälan till byggnadsnämnden göras. Inom vissa områden får en bygglovsbefriad tillbyggnad inte byggas. Det gäller i vissa fall inom områden med sammanhållen bebyggelse. Det gäller även inom områden med områdesbestämmelser när kommunen har beslutat om utökad lovplikt.

Om en tillbyggnad har uppförts som inte uppfyller villkoren för att vara bygglovsbefriad är den en olovlig byggnation, så kallat svartbygge.

Boverket - bygglovsbefriad tillbyggnad utanför detaljplan Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Komplementbyggnad utanför detaljplan

Boverket - bygglovsbefriad komplementbyggnad utanför detaljplan Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Är ni osäkra om åtgärden är lov- eller anmälningspliktigt så är ni välkomna att kontakta oss på miljö- och byggenheten. Vi kan även ge information om din fastighet omfattas av detaljplan, områdesbestämmelser eller sammanhållen bebyggelse. 

Kontakt

Boka tid hos byggenheten
Vi kan tyvärr inte ta emot obokade besök, men du får gärna avtala tid med någon av oss.

Nu kan du boka och hantera möten, samråd och arbetsplatsbesök med vår digitala bokningssida: Boka här Länk till annan webbplats.
Tyvärr är inte denna tjänst tillgänglighetsanpassad. Behöver du hjälp med att boka ett möte kontaktar du oss via telefon. Ange fastighets­­beteckning, vad ärendet gäller samt dina kontakt­uppgifter via telefon eller e-post till:

Byggnadsinspektör
Nils Berglund, 0248-70 165

Telefontid: måndag - onsdag kl. 10–12

Bygglovshandläggare
Henrik Knapp, 0248-70 153

Telefontid: måndag - torsdag kl. 10–12

Miljö- och byggenheten

miljo.bygg@rattvik.se, växel tfn 0248-70 000

Besöksadress
Kommunhusets flygelbyggnad, Vasagatan 1

Postadress
Miljö- och byggnadsnämnden
795 80 Rättvik

Blanketter

För ansökan går du in på sidan Blanketter.