Villor och flerfamiljshus

Bygge.

Bygge. Foto: © Martin Litens

När någon vill uppföra en byggnad finns det ett allmänt intresse från samhället att vissa krav uppfylls. Det gäller bland annat utformningen och anpassningen av byggnaden till omgivningen och gällande planbestämmelser, hänsyn till grannar med mera.

Huset måste dessutom uppfylla vissa tekniska krav vad gäller bland annat hållfasthet, hälsa, säkerhet, tillgänglighet och brandtekniskt utförande. Även vid rivning av en byggnad måste vissa regler uppfyllas.

Förhandsbesked

Förhandsbesked ska du söka om du vill bygga i ett område eller på en tomt som inte är bebyggd sedan tidigare och om du vill stycka en ny tomt på oexploaterad mark. I förhandsbeskedet bedömer byggnadsnämnden om tomtplatsen är lämplig att bebygga samt om tomten är lämplig för ändamålet. Nämnden kommer därefter att ange vilka villkor som hör till beslutet.

Ett positivt förhandsbesked innebär att du kan vara säker på att sedan få bygglov, om byggnationen i övrigt uppfyller de krav som ställs i Plan- och Bygglagen (PBL) och att inte ansökan avviker från det som presenterades vid ansökan om förhandsbesked.

Ett förhandsbesked är giltigt i två år från beslutsdatum.

Ett förhandsbesked kräver inte lika omfattande ansökningshandlingar som ett bygglov.

Här kan du läsa mer om förhandsbesked Öppnas i nytt fönster.

Bygglov

Du behöver söka bygglov när du ska bygga nytt, bygga till eller ändra användningen av en byggnad. Dessutom krävs oftast bygglov för till exempel fasadändringar, skyltar, murar, plank, altaner och inglasning av balkonger. Bygglovet gäller i fem år, men du måste påbörja byggnadsarbetet inom två år.

För att vi skall kunna handlägga ditt ärende är det viktigt att du ansöker på rätt sätt. Ofta kan det vara en bra idé att redan i ett tidigt skede kontakta oss så att eventuella oklarheter och funderingar klarläggs. Det hjälper även oss handläggare att få kortast möjliga handläggningstid på ditt ärende.

Här kan du läsa mer om bygglov Öppnas i nytt fönster.

Kontakt

Boka tid hos byggenheten
Vi kan tyvärr inte ta emot obokade besök, men du får gärna avtala tid med någon av oss.

Nu kan du boka och hantera möten, samråd och arbetsplatsbesök med vår digitala bokningssida: Boka här Länk till annan webbplats.
Tyvärr är inte denna tjänst tillgänglighetsanpassad. Behöver du hjälp med att boka ett möte kontaktar du oss via telefon. Ange fastighets­­beteckning, vad ärendet gäller samt dina kontakt­uppgifter via telefon eller e-post till:

Byggnadsinspektör
Nils Berglund, 0248-70 165

Telefontid: måndag - onsdag kl. 10–12

Bygglovshandläggare
Henrik Knapp, 0248-70 153

Telefontid: måndag - torsdag kl. 10–12

Miljö- och byggenheten

miljo.bygg@rattvik.se, växel tfn 0248-70 000

Besöksadress
Kommunhusets flygelbyggnad, Vasagatan 1

Postadress
Miljö- och byggnadsnämnden
795 80 Rättvik

Blanketter

För ansökan går du in på sidan Blanketter.