Trafik och resor

Collage med trafikbilder

Trafik.

Rättviks kommun har en bra kollektivtrafik med tåg, buss och närhet till flygplatser. Bussar förbinder byarna med centralorten. För invånare som bor i områden i kommunen där det inte finns reguljär kollektivtrafik finns flextrafik.

All parkering i kommunen är avgiftsfri

På vissa parkeringar i centrala Rättvik ska du använda P-skiva.

Flygplatser finns i Borlänge och Mora.

Information

Dalatrafik: Flextrafik och anropsstyrda turer Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Kontakt

Vägingenjör
Robin Layton
0248-70 119

Besöksadress
Vasagatan 1, flygelbyggnaden
795 30 Rättvik

Postadress
Rättviks kommun
Mark- och planenheten
795 80 Rättvik