Rättviks kommun
Rättviks kommun

Del av Annikasgatan rivs och asfalteras

Rivning och ny asfaltering av Annikasgatan mellan Knihsgatan och Ågatan påbörjas tisdag 25 juni.
Gatan beräknas vara klar onsdag 26 juni.