2024-04-23

Kommunen ska vara en attraktiv arbetsgivare

Spotify, Google och Ikea är de är några av de företag som personer i början av sina karriärer helst vill arbeta på. Det känns inte helt oväntat att dessa tre företag är med och placerar sig i toppen på listan över Sveriges 100 mest attraktiva arbetsgivare.

Det är i stället längre ner på listan som en spännande trend kan ses. Det är att arbeta i en attraktiv kommun. Att arbeta i en kommun har klättrat högre upp i rankingen bland Sveriges 100 mest attraktiva arbetsgivare. Enligt undersökningen kännetecknas kommuner av ett erbjudande om en stabil och framtidssäker karriär – något som värderas högt i en ekonomiskt osäker omvärld.

Att vara en attraktiv arbetsgivare är viktigt i dag då konkurrensen om arbetskraften är stor. Rättviks kommun vill, precis som Spotify, Google och Ikea, kunna attrahera fler att arbeta i våra verksamheter. Undersökningar visar att vid val av nytt jobb eller varför man vill stanna kvar på en arbetsplats är det inte bara lön eller titel som spelar in. Det är även andra delar som en bra chef, trevlig företagskultur, bra balans mellan arbete och fritid samt en god arbetsmiljö.

Så vad säger då de som arbetar inom Rättviks kommun om hur attraktiv kommunen är som arbetsgivare?

Jo, Rättvik ligger i topp i länet i jämförelse med andra kommuner. Det sammanvägda resultatet är ett index på 83 av 100. Resultatet visar att medarbetare i Rättviks kommun känner att de har ett meningsfullt arbete, utvecklas och ser fram emot att gå till jobbet. Det sammantagna resultatet visar chefernas och organisationens förmåga att främja, ta till vara, och bygga vidare på̊ medarbetarnas engagemang.

Bland annat visar undersökningen att:

  • 92 procent tycker att jobbet känns meningsfullt
  • 75 procent ser fram emot att gå till jobbet
  • 59 procent tycker att de har en bra arbetsgivare som de kan rekommendera sina vänner

Att medarbetarna kan rekommendera Rättviks kommun som arbetsgivare är viktigt – och jag önskar att den siffran ska blir högre.

Vi har under senaste åren satsat systematiskt på att ständigt förbättra arbetsmiljön och vi kommer att fortsätta satsa på att Rättviks kommun ska vara en attraktiv arbetsgivare. Fokus ligger bland annat på det systematiska arbetsmiljöarbetet, utveckling av ledarskapet i kommunen och att utnyttja personalens initiativkraft.

För jag tror att om vi trivs på jobbet gör vi också ett bättre jobb gentemot dem vi är till för och vill även rekommendera vänner att arbete inom en kommun.

Ulrica Momqvist (C)

kommunstyrelsens ordförande

Porträtt Ulrica Momqvist.

Ulrica Momqvist (C) kommunstyrelsens ordförande