Rättviks kommun

Utbildning och barnomsorg

Karta över Rättviks kommun med skolorterna markerade.

Karta över Rättviks kommun med skolorterna.

Förskola, skola och utbildning tillhör  de prioriterade verksamheterna i Rättviks kommun.
Målsättningen är att skolorna ska utvecklas och finnas kvar i byarna.
I Rättviks kommun finns det inte några friskolor.

Vi ansvarar för

  • förskola och pedagogisk
    omsorg
  • grundskola och fritidshem
  • gymnasieskola
  • vuxenutbildning
  • elevhälsa
  • särskola
  • särgymnasium
  • musikskola.

Vår vision

Trygghet och trivsel, tydligt målinriktat lärande med ett gott
pedagogiskt ledarskap i en kreativ miljö för våra barn och ungdomar.

Behandling av personuppgifter

Inom barn- och utbildningsförvaltningen behöver vi spara och behandla personuppgifter om barn och elever för att uppfylla vårt uppdrag enligt skollagen och andra styrdokument.

Att anordna och bedriva utbildning är en uppgift av så kallat allmänt intresse enligt nya dataskyddsförordningen (artikel 6.1). Detta ger rättsligt stöd för att behandla personuppgifter.

Inom skolan bedriver vi även myndighetsutövning. Det kan handla om ärenden som rör mottagande av elever, särskilt stöd, avstängning av elever eller befrielse från sådana inslag i undervisningen som är obligatoriska. Även betygssättning av elevernas kunskaper är en form av myndighetsutövning.

Läs mer här om hur Rättviks kommun behandlar personuppgifter

Kontakt

Barn- och utbildningsförvaltningen

0248-70 257
barn.utbildning@rattvik.se

Förvaltningschef
Lars Kratz
0248-70 205

Handläggare/Utredare
Kristin Solvik
0248-70 257

Kvalitetsstrateg
Kerstin Israelsson
0248-70 363

Utvecklingsledare
Lotten Kluck
0248-70 359

Barnomsorgssamordnare
Erika Karlsson
0248-70 334

Besöksadress
Golfvägen 1, 795 33 Rättvik

Postadress
Rättviks kommun
Barn- och utbildningsförvaltningen
795 80 Rättvik