Centrala elevhälsan och stöd

Inom den centrala elevhälsan samarbetar vi mellan olika yrkesgrupper för att främja barns och elevers lärande, utveckling och hälsa, med speciell inriktning på barn och elever (mellan 1–20 år) i behov av särskilt stöd.

Första kontakten med oss sker främst genom skolan.

Den centrala elevhälsan arbetar förebyggande med skolrelaterade frågeställningar. Vi handleder, konsulterar och utreder i samarbete med elever, rektorer och personal.

Vi arbetar i klassrum och arbetsrum på skolor och förskolor, tillsammans med elever, personal och föräldrar.

I centrala elevhälsan ingår

  • kurator
  • psykolog
  • specialpedagoger
  • skolläkare
  • skolsköterskor
  • arbetsterapeut
  • logoped

Vår breda kompetens gör det möjligt att belysa barns och ungdomars behov i ett helhetsperspektiv.

Varje skola har en lokal elevhälsa där kompetensen från den centrala elevhälsan deltar.

Kontakter till centrala elevhälsan

Chef
Britt-Marie Kullerback
0248-70 371

Psykolog
Liv Grundel
0248-70 245

Specialpedagog
Anette Ingels
0248-70 285

Arbetsterapeut
Jeanette Björklund
0248-70 577

Logoped
Eva Espinoza-Berg
0248-70 538

Kuratorer
Rättviksskolan, Sätra, Söderås och Vikarbyns skola
Anna-Lena Dahls
0248-70 262

Rättviksskolan
Mikael Tallberg
0248-70 213

Nyhedsskolan, Furudal, Boda, Ingels skola
Sofie Strömberg
0248-70 539

Skolsköterskor
Stiernhööksgymnasiet
Stina Vikman
0248-70 416

Rättviksskolan, Sätra och Söderås skola
Madeleine Yngvesson
0248-70 572

Furudal, Boda och Ingels skola
Marit Hjort
0248-70 532

Nyhedsskolan och Vikarbyns skola
Liv Lundgren MLA (medicinskt ledningsansvar)
0248-70 260