Barn- och utbildningsförvaltningen

Schema för barn- och utbildningsförvaltningens organisation.

Klicka på bilden för att öppna organisationsschemat som PDF-fil.

Barn- och utbildningsförvaltningens organisation

Förskola och barnomsorg

Furudal, Boda och Ingels

T.f rektor
Lena Knies
0248-70 359

Vikarbyn, Söderås, Sätra och pedagogisk omsorg (familjedaghem)

Rektor
Mia Laggar
0248-70 553

Dal-Jerk, Prästkragen och Myrstacken

Rektor
Kjell-Ove Eriksson
0248-70 313

Grundskola klass F–9

Vikarbyns skola och Söderås skola

Fritidshem, förskoleklass, grundskola 1–6

Sätra skola

Fritidshem, förskoleklass, grundskola 1–3

Rektor
Megh Tomt Andersen
0248-70 551

Nyhedsskolan

Fritidshem, förskoleklass, grund- och grundsärskola 1–6

Rättviksskolan

Grund- och grundsärskola 7–9

T.f rektor
Elisabeth Gejrot
0248- 704 54

Rektor anpassad grundskola
Britt-Marie Kullerback
0248-70 371

Boda skola

Fritidshem, förskoleklass och grundskola 1–6

Ingels skola

Fritidshem, förskoleklass och grundskola 1–3

Rektor
Elisabet Clason
0248-70 569

Furudals skola

Fritidshem, förskoleklass och grundskola 1–9

Rektor
Elisabet Clason
0248-70 569

Gymnasium

Stiernhööksgymnasiet 

Gymnasium och gymnasiesärskola

Rektor
Michael Rocking
0248-70 466

Andra verksamheter

Centrala elevhälsan

Chef
Britt-Marie Kullerback
0248-70 371

Rättviks musikskola

Musikledare
Jonas Hjalmarsson
0248-70 286

Kontakt

Barn- och utbildningsförvaltningen

0248-70 266
barn.utbildning@rattvik.se

Förvaltningschef / Skolchef
Kristina Dhenstrand
0248-70205

Digitaliseringshandläggare
Madeleine Hall
0248-70 331

Kvalitetsstrateg
Kerstin Israelsson
0248-70 363

Utvecklingsledare
Lena Knies
0248-70 359

Postadress
Rättviks kommun
Barn- och utbildningsförvaltningen
795 80 Rättvik

Besöksadress
Vasagatan 6
795 30 Rättvik