Kommunalråd och oppositionsråd

Rättviks kommun har tre kommunalråd som företräder den politiska ledningen och ett oppositionsråd.

Ulrica Momqvist (C)

är kommunstyrelsens ordförande.

Fredrik Ollén (M)

är kommunstyrelsens 1:e vice ordförande, ansvarar för sociala frågor och är ordförande i socialutskottet.

Joanna Stridh (C)

är kommunstyrelsens 2:e vice ordförande, ansvarar för bildningsfrågor och är ordförande i bildningsutskottet.

Daniel Wenngren (S)

är Rättviks kommuns oppositionsråd.

Förtroendemannaregistret

I förtroendemannaregistret finns mer information om vilka nämnder och styrelser kommunalråd och oppositionsråd verkar inom.

Förtroendemannaregistret hittar du på sidan "Sök politiker".

Fakta

Kommunalråd är en person som på heltid eller deltid ägnar sig åt politik i en kommun och som får betalt av kommunen.

Kommunalrådet representerar ett parti och utses av kommunfullmäktige. Kommunal­råd kan inte fatta beslut åt kommunen på egen hand utan påverkar politiska frågor genom att sitta med och besluta i kommunstyrelsen.

Källa: Nationalencyklopedin

Kontakt

Kommunalråd

Kommunstyrelsens ordförande
Ulrica Momqvist
(C)
0248-70 250

Kommunalråd

med ansvar för sociala frågor
Fredrik Ollén (M)
0248-70 600

Kommunalråd

med ansvar för bildningsfrågor
Joanna Stridh (C)
0248-70 640

Oppositionsråd
Daniel Wenngren (S)
0248-70 630

Rättviks kommun

0248-70 000 vx
kommun@rattvik.se

Besöksadress

Vasagatan 1
795 30 Rättvik

Postadress

Rättviks kommun
795 80 Rättvik