Rättviks kommun

Kommunledning

Schema över kommunledningsgruppen.

I kommunledningen ingår kommunchef, kommunalråd, ekonomi- och personalchef, de tre förvaltningscheferna samt vd i RKAB och RFAB.

Kommunledningsgruppen sammanträder varje månad förutom i juli.


Kontakt

kommunchef
Ulf Israelsson
0248-70 136

kommunalråd
Annette Riesbeck
0248-70 250

ekonomichef
Ann Lissåker
0248-70 116

personalchef
Anna Nises Borgström
0248-70 138

chef för barn- och utbildnings­­förvaltningen
Lars Kratz
0248-70 205

chef för socialförvaltningen
Lena Fröyen
0248-70 215

chef för samhälls­utvecklings­förvaltningen
Bo Bifrost
0248-70 225

vd för RKAB och RFAB
Björn (Ebbe) Evbjer
0248-70 007