Stiftelser och fonder

Rättviks kommun förvaltar ett 10-tal stiftelser och donationsfonder. Den årliga avkastningen på kapitalet är disponibelt för de ändamål som anges i respektive stiftelse/fond.

När du lämnar in en ansökan till kommunen blir den en allmän handling och registreras i kommunens dokument- och ärendehanteringssystem.

Läs mer i länkarna till vänster.

Bygdepeng

Bygdepeng är ett sätt att skapa lokal nytta från vindkraft i Dalfors och Orebygden. Den utgörs av en del av den samlade bruttoersättningen för den el som Hedbobergets vindkraftsanläggning producerar.

Läs mer i länken till vänster.