Rättviks kommun
Rättviks kommun

Stiftelser och fonder

Rättviks kommun förvaltar tio stiftelser och donationsfonder. Den årliga avkastningen på kapitalet är disponibelt för de ändamål som anges i respektive stiftelse/fond.

Nedan angivna stiftelse administreras av andra än kommunen. Se vidare vid varje stiftelse vem du ska kontakta vid eventuella frågor.

Edith Anderssons fond – administreras av Lions Club Rättvik

Ungdomar med funktionsnedsättning och som är hemmahörande i Rättviks kommun har möjlighet att söka pengar från fonden.

  • Ungdomar med till exempel synskada, hörselskada, fysisk eller psykisk funktionsnedsättning är exempel som kan vara aktuella för bidrag.
  • Bidrag lämnas till målinriktade studier som kan ge arbete eller höjd livskvalité.
  • Studier av karaktären tidsfördriv kvalificerar inte till bidrag.
  • Ungdom är du i det här sammanhanget upp till 25-års ålder.

Bidragens storlek beslutas av styrelsen i Lions Club Rättvik.

I ansökan bör du

  • Berätta lite om dig själv.
  • Vilken utbildning vill du gå? Varför?
  • Behöver du hjälpmedel för att kunna genomföra studierna?

Ansökan görs skriftligt och kan skickas året runt till
Lions Club
Långbacken 6B
795 35 Rättvik