Rättviks kommun
Rättviks kommun

Bygdepeng

Bygdepeng är ett sätt att skapa lokal nytta från vindkraft. Den utgörs av en del av den samlade bruttoersättningen för den el som Hedbobergets vindkraftsanläggning producerar.

Sök bygdepeng för Dalfors och Orebygden

Bygdepengen ska användas till sådant som främjar Dalfors och Orebygden. Det kan vara allt från små musikaftnar och utställningar till större renoveringar eller investeringar av anläggningar.

För regler och villkor, se ansökningsblankett "Ansökan bygdepeng" i länken nedan.

Sista ansökningsdag är varje år 31 mars.

Ansökan

Ansökan bygdepengPDF
Ansökan utbetalning bygdepengPDF

Riktlinjer

Riktlinjer bygdepengPDF

Kontakt

Kommunsekreterare
Terese Renbro
0248-70 184

Rådsgrupp
Fredrik Ollén (M)
0248-70 600

Jan Dahlquist (S)
0248-70 630

Besöksadress
Vasagatan 1
795 30 Rättvik

Postadress
Rättviks kommun
Kanslienheten
795 80 Rättvik