Rättviks kommun
Rättviks kommun

Bygdepeng

Bygdepeng är ett sätt att skapa lokal nytta från vindkraft. Den utgörs av en del av den samlade bruttoersättningen för den el som Hedbobergets vindkraftsanläggning producerar.

Sök bygdepeng för Dalfors och Orebygden

Bygdepengen ska användas till sådant som främjar Dalfors och Orebygden. Det kan vara allt från små musikaftnar och utställningar till större renoveringar eller investeringar av anläggningar.

För regler och villkor, se ansökningsblankett "Ansökan bygdepeng" i länken nedan.

Sista ansökningsdag är varje år 31 mars. Om datumet infaller på en röd dag är sista ansökningsdag nästkommande vardag.

Villkor för ansökan finns på ansökningsblanketten i länken nedan.

Ansökan

Ansökan bygdepengPDF
Ansökan utbetalning bygdepengPDF

Kontakt

Kommunsekreterare

Terese Renbro
0248-70 184

Rådsgrupp

Fredrik Ollén (M)
0248-70 600

Jan Dahlquist (S)
0248-70 630

Besöksadress

Vasagatan 1
795 30 Rättvik

Postadress

Rättviks kommun
Kanslienheten
795 80 Rättvik