Blanketter

Här har vi samlat kommunens blanketter.

Det kan ta en stund att ladda ner blanketten beroende på din utrustning och blankettens storlek. En del blanketter visas direkt på skärmen och andra måste du "ta fram" genom att klicka på webbläsarens pil för filhämtning. Ibland visas filens namn i webbläsarens nederkant, klicka på den och blanketten visas.

Blanketterna läses till exempel i något av gratisprogrammen Acrobat Reader, Foxit Reader (.pdf-filer) eller Word Viewer (.doc-filer). Här finns länkar för att hämta visningsprogram.

Hjälp för Acrobat/Visa PDF i webbläsare | Acrobat Reader DC. Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Observera

Några blanketter kan du fylla i direkt på skärmen, andra kan endast fyllas i för hand. Du måste skriva ut och underteckna blanketten innan du postar den.
Du kan inte skicka blanketten direkt härifrån som e-post/e-tjänst.

Barnomsorg och skola

Filer tillgängliga för nedladdning
Ikon som illustrerar filtyp Filnamn
PDF Ansökan om barnomsorg och skolbarnsomsorg på obekväm tid.pdf Pdf, 308.1 kB, öppnas i nytt fönster., 308.1 kB
PDF Ansökan om delad faktura.pdf Pdf, 135.8 kB, öppnas i nytt fönster., 135.8 kB
Word Ansökan om godkännande av enskild pedagogisk omsorg.doc Word, 102.5 kB, öppnas i nytt fönster., 102.5 kB
PDF Ansökan om ledighet för elev.pdf Pdf, 278.8 kB, öppnas i nytt fönster., 278.8 kB
PDF Ansökan om modersmål.pdf Pdf, 63.5 kB, öppnas i nytt fönster., 63.5 kB
PDF Avanmälan modersmålsundervisning.pdf Pdf, 65.5 kB, öppnas i nytt fönster., 65.5 kB
PDF Ansökan om plats på förskola, fritidshem och i pedagogisk omsorg.pdf Pdf, 359 kB, öppnas i nytt fönster., 359 kB
PDF Ansökan om tillstånd att fullgöra skolgång i Rättviks kommun.pdf Pdf, 80.6 kB, öppnas i nytt fönster., 80.6 kB
PDF Ansökan om uppskjuten skolplikt.pdf Pdf, 268.3 kB, öppnas i nytt fönster., 268.3 kB
PDF Autogiroanmälan, medgivande till kontonummer.pdf Pdf, 667.8 kB, öppnas i nytt fönster., 667.8 kB
PDF Information om modersmålsundervisning.pdf Pdf, 44.7 kB, öppnas i nytt fönster., 44.7 kB
PDF Inkomstuppgift för beräkning av avgift för förskola, fritidshem och pedagogisk omsorg.pdf Pdf, 159.2 kB, öppnas i nytt fönster., 159.2 kB
PDF Uppsägning av plats på förskola, fritidshem och i pedagogisk omsorg.pdf Pdf, 456.2 kB, öppnas i nytt fönster., 456.2 kB
PDF Information till vårdnadshavare 2020.pdf Pdf, 207.4 kB, öppnas i nytt fönster., 207.4 kB
PDF Ansökningsblankett anpassade måltider av etiska religiösa skäl 2021 - Rättviks kommun.pdf Pdf, 178.7 kB, öppnas i nytt fönster., 178.7 kB
PDF Ansökningsblankett behovsanpassad måltid 2021 - Rättviks kommun.pdf Pdf, 218.8 kB, öppnas i nytt fönster., 218.8 kB
PDF Ansökningsblankett specialkost 2021 - Rättviks kommun.pdf Pdf, 216.8 kB, öppnas i nytt fönster., 216.8 kB

Förtroendevalda

Bygganmälan, bygglov med flera

Funktionsnedsättning

Kulturenheten

Livsmedel, anmälan, ansökan, hälsodeklaration med flera

Folköl och tobak

Lotterier

Miljö, anmälan, ansökan, entreprenörsrapport med mera

Penningpungen

Filer tillgängliga för nedladdning
Ikon som illustrerar filtyp Filnamn
PDF Ansökan Penningpungen.pdf Pdf, 131.9 kB, öppnas i nytt fönster., 131.9 kB
PDF Redovisning Penningpungen.pdf Pdf, 87.8 kB, öppnas i nytt fönster., 87.8 kB

Rättviks Fastigheter AB

Filer tillgängliga för nedladdning
Ikon som illustrerar filtyp Filnamn
PDF Intresseanmälan.pdf Pdf, 214.3 kB, öppnas i nytt fönster., 214.3 kB
PDF Nollvision.pdf Pdf, 23.1 kB, öppnas i nytt fönster., 23.1 kB

Räddningstjänsten

Slamtömning

Sotning, ansökan om egensotning, taxa och frister

Synpunkter och klagomål

Trafik, ungdoms- och fritidsenheten

Ansökningar till trafik, ungdoms- och fritidsenheten hittar du under kategorin Kultur och fritid i Rättviks kommuns e-tjänst. Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Filer tillgängliga för nedladdning
Ikon som illustrerar filtyp Filnamn
PDF Normer föreningsbidrag fr o m 20170101.pdf Pdf, 167.3 kB, öppnas i nytt fönster., 167.3 kB

Övrigt