Minoritetspolitiskt arbete

De nationella minoritetsgrupperna i Sverige har rättigheter som regleras i lagen om nationella minoriteter och minoritetsspråk. Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

I Sverige har Riksdagen erkänt fem grupper som nationella minoriteter, dessa är:

  • Judar
  • Romer
  • Samer
  • Sverigefinnar
  • Tornedalingar

Sedan 1 januari 2019 är Sveriges kommuner skyldiga att ha mål och riktlinjer för sitt minoritetspolitiska arbete.

Rättviks mål är att efterfölja lagen och därmed främja möjligheterna för personer inom de nationella minoritetsgrupperna att bevara samt utveckla sitt språk och sin kultur.

För att uppnå detta mål antog kommunstyrelsen 2023-04-11 § 52 riktlinjer för att fastställa Rättviks minoritetspolitiska arbete. Detta innebär bland annat att:

  • Modersmålsundervisning erbjuds i våra grundskolor, grundsärskolor, gymnasieskolor och gymnasiesärskolor till de nationella minoriteterna i de fall eleven har rätt till modersmålsundervisning enligt skollagen.
  • Om det finns tillgång till personal som pratar något av minoritetsspråken inom äldreomsorgen, ska socialförvaltningen informera om möjligheten att få omsorgen tillgodosedd av personal med sådan språkkunskap.

Mer information

Läs mer i våra riktlinjer som du hittar i dokumentarkivet Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster..

Om du vill ha mer information om Sveriges nationella minoriteter och minoritetsspråk kan du besöka Minoritet.se Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster. eller Socialstyrelsens Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster. hemsida.