Rättviks kommun
Rättviks kommun

Kommunens organisation

Hämta kommunens organisation som pdf-filPDF.

Kommunfullmäktige

Kommunfullmäktige är kommunens högsta beslutande organ. Utöver de obligatoriska kommunstyrelse, valnämnd, revision och överförmyndare har Rättviks kommun en miljö- och byggnadsnämnd som fattar beslut i miljö- och byggnadsärenden, samt en Individnämnd som fattar beslut i individärenden. Övriga facknämnder i kommunen avskaffades 2007.

Gemensamma nämnder

Rättviks kommun ingår i några gemensamma nämnder vilka är:

  • Gemensam nämnd inom vuxen utbildningen (tillsammans med Leksands kommun)
  • Gemensam språktolknämnd i Dalarna
  • Gemensam hjälpmedelsnämnd i Dalarna

Kommunstyrelsen

Kommunstyrelsen är kommunens ledande politiska förvaltningsorgan. Den har en lednings- och samordningsfunktion samt ett övergripande ansvar för ekonomisk och fysisk planering, strategifrågor, näringsliv och sysselsättning, information, räddningstjänst, mark- och bostadsfrågor, kollektivtrafik med mera.

Kommunfullmäktige består av 39 ledamöter fördelade på partier från valresultatet 2018 enligt följande mandatfördelning:

Kommunfullmäktige

Parti

Mandat

Män

Kvinnor

Centerpartiet (C)

13

6

7

Socialdemokraterna (S)

10

5

5

Moderaterna (M)

6

4

2

Sverigedemokraterna (SD)

6

4

2

Vänsterpartiet (V)

2

-

2

Kristdemokraterna (KD)

2

1

1


Politisk majoritet

Den politiska ledningen för mandatperioden 2018–2022 består av Centerpartiet, Moderaterna och Kristdemokraterna som samarbetar och bildar den styrande majoriteten. Tillsammans har de 21 av de 39 mandaten i kommunfullmäktige.

Kontakt

Rättviks kommun

Växel 0248-70 000
Fax 0248-70 150
kommun@rattvik.se

Besöksadress
Vasagatan 1
795 30 Rättvik

Postadress
Rättviks kommun
Förvaltning/Enhet
795 80 Rättvik

Information

Förtroendevaldaöppnas i nytt fönster