Service och kvalitetsarbete

Inforamtion till alla jämförelse

Vi vill erbjuda kommunens invånarna en så bra kommun som möjligt. Därför är det viktigt att veta vad ni tycker.

Varje år genomförs en rad olika enkäter, utvärderingar och jämförelser i kommunen. De senaste åren har jämförelser med andra kommuner ökat.

KKiK – Kommunens Kvalitet i Korthet

Avståndet mellan medborgare och de förtroendevalda har blivit allt större. Ett mindre antal medborgare engagerar sig politiskt och förtroendet för politiker minskar.

Medborgarna har dåliga kunskaper om kommunernas ansvarsområden och många har svårt för att sätta sig in hur resurserna fördelas.

Kommunerna måste förbättra dialogen med medborgarna för att kunna bedöma kvaliteten i service.

Under 2011 deltog 160 kommuner "Kommunens Kvalitet i Korthet" för att utveckla och pröva ett verktyg som mäter kommunernas kvalitet inom olika områden.

Resultatrapporterna beskriver kommunernas resultat för de olika måtten vilket ger de förtroendevalda en bild av hur medborgarna upplever oss. Tanken med rapporten är att ge möjligheter till jämförelser inom nätverket men också möjlighet för andra kommuner att jämföra sig med nätverkets resultat.

SCB – Medborgarundersökning

I SCB:s medborgarundersökning får kommunens invånare tycka till om sin kommun och dess verksamheter.

I medborgarundersökningen betygsätter kommunens invånare följande tre områden:

  • Kommunen som en plats att bo och leva på
  • Kommunens verksamheter
  • Medborgarnas inflytande i sin kommun

Alla resultat från Medborgarundersökningen 2021 Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster. hittar du i Statistik­data­basen på SCB:s webbplats.

Webbplatsen, rattvik.se

SKL – Information till alla?

En granskning av kommunernas information till medborgarna. Det är en undersökning av webbplatsen som SKL genomför en gång om året. 2009 var första året.

För jämförelsens skull har vi valt att redovisa alla kommuner i Dalarnas län.

Filer från genomförda undersökningar

Information

Läs mer om visningsprogram.

Kontakt

Frågor om KKiK

Erik Linder
0248-70 141

Frågor om SCB:s medborgarundersökning

Martin Litens
0248-70 124

Frågor om webbplatsen

Webbredaktionen
0248-70 125