Rättviks kommun

Beslut, insyn och rättssäkerhet

Tryckfrihetsförordningen är en av Sveriges grundlagar. Den ger dig en unik insyn i all offentlig verksamhet, det brukar kallas offentlighetsprincipen.

När det gäller öppenhet mot medborgare och media ligger Sverige långt framme jämfört med de flesta andra länder. Sverige har också framgångsrikt drivit frågan i EU, som nu blir öppnare för insyn än tidigare.

Offentlighetsprincipen

Syftet med Offentlighetsprincipenöppnas i nytt fönster är att ge dig insyn och möjlighet att kontrollera hur politiker och tjänstemän sköter kommunen. På så sätt har du också möjlighet att påverka verksamheten. Denna rättighet har i princip funnits i Sverige ända sedan år 1766 och är ett av de viktigaste inslagen i vårt demokratiska samhälle.

Personuppgiftslagen

Personuppgiftslagen, PuL, har till syfte att skydda människor mot att deras personliga integritet kränks i samband med behandlingen av personuppgifter. Alla kommunala nämnder har ett ansvar för att personuppgifter behandlas på ett korrekt sätt.

Mer information - se Relaterade information

Öppna Sverige var en riksomfattande kampanj för att öka kunskaperna om offentlighetsprincipen i samhället.

Ovanstående text är hämtad från den tidigare befintliga webbplatsen Öppna Sverige.

Information

Tryckfrihetsförordningenlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Personuppgiftslagenlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Kontakt

Rättviks kommun
0248-70 000 vx
kommun@rattvik.se

sekreterare
vakant

registrator
ärendesamordnare
Karin Lundbäck
0248-70 111

kommunsekreterare
Terese Renbro
0248-70 184

Besöksadress
Vasagatan 1
795 30 Rättvik

Postadress
Rättviks kommun
795 80 Rättvik