Anslagstavla, officiell

Här publicerar vi anslag och bevis, tillkännagivanden och kungörelser.

På tavlan anslås tillkännagivanden om justering av protokoll från möten med:

  • kommunfullmäktige
  • kommunstyrelsen
  • nämnder
  • utskott

Dessa sätts upp senast två dagar efter att protokollet justerats.

Anslag och bevis

Varje kommun ska ha en officiell anslagstavla där justerade protokoll från kommunens olika nämnder och utskott anslås. Det finns möjlighet att överklaga 21 dagar framåt från den dag då protokollet anslås.

Kungörelser

En kungörelse är ett offentligt meddelande till allmänheten, till exempel tid, plats och vilka ärenden som ska beslutas på kommunfullmäktige. Syftet med kungörelser är att redan tidigt i en beslutsprocess nå alla som berörs av ett ärende, så att de kan framföra sina synpunkter eller eventuellt överklaga.

Fullmäktiges sammanträden ska kungöras på anslagstavlan senast en vecka före sammanträdesdagen.

Kungörelser, underrättelser och tillkännagivanden


Tillkännagivande av justerade protokoll

Kommunstyrelsen 2024-02-06

Beslutsinstans
Kommunstyrelsen

Sammanträdesdatum
2024-02-06

Datum då anslaget sätts upp
2024-02-13

Datum då anslaget tas ned
2024-03-06

Förvaringsplats för protokollet
Kommunledningskontoret, Vasagatan 1

Sekreterare
Jonathan Lehmann Molander

Individnämnden 2024-02-15

Beslutsinstans
Individnämnden

Sammanträdesdatum
2024-02-15

Datum då anslaget sätts upp
2024-02-15

Datum då anslaget tas ned
2024-03-08

Förvaringsplats för protokollet
Socialförvaltningen, Golfvägen 1

Sekreterare
Emmy Hodén

Individnämnden 2024-02-19 extra sammanträde

Beslutsinstans
Individnämnden

Sammanträdesdatum
2024-02-19

Datum då anslaget sätts upp
2024-02-19

Datum då anslaget tas ned
2024-03-12

Förvaringsplats för protokollet
Socialförvaltningen, Golfvägen 1

Sekreterare
Emmy Hodén

VIA-nämnden 2024-02-20

Beslutsinstans
VIA-nämnden

Sammanträdesdatum
2024-02-20

Datum då anslaget sätts upp
2024-02-20

Datum då anslaget tas ned
2024-03-13

Förvaringsplats för protokollet
Leksands kommun

Sekreterare
Agnes Elfving

Valnämnden 2024-02-15

Beslutsinstans
Valnämnden

Sammanträdesdatum
2024-02-15

Datum då anslaget sätts upp
2024-02-22

Datum då anslaget tas ned
2024-03-15

Förvaringsplats för protokollet
Kommunledningskontoret, Vasagatan 1

Sekreterare
Erika Friberg

Allmänna utskottet 2024-02-20

Beslutsinstans
Allmänna utskottet

Sammanträdesdatum
2024-02-20

Datum då anslaget sätts upp
2024-02-26

Datum då anslaget tas ned
2024-03-19

Förvaringsplats för protokollet
Kommunledningskontoret, Vasagatan 1

Sekreterare
Erika Friberg

Socialutskottet 2024-02-22

Beslutsinstans
Socialutskottet

Sammanträdesdatum
2024-02-22

Datum då anslaget sätts upp
2024-02-27

Datum då anslaget tas ned
2024-03-20

Förvaringsplats för protokollet
Socialförvaltningen, Golfvägen 1

Sekreterare
Emmy Hodén