Anslagstavla, officiell

Här publicerar vi anslag och bevis, tillkännagivanden och kungörelser samt information om aktförvaring.

På tavlan anslås tillkännagivanden om justering av protokoll från möten med:

  • kommunfullmäktige
  • kommunstyrelsen
  • nämnder
  • utskott

Dessa sätts upp senast två dagar efter att protokollet justerats.

Anslag och bevis

Varje kommun ska ha en officiell anslagstavla där justerade protokoll från kommunens olika nämnder och utskott anslås. Det finns möjlighet att överklaga 21 dagar framåt från den dag då protokollet anslås.

Kungörelser

En kungörelse är ett offentligt meddelande till allmänheten, till exempel tid, plats och vilka ärenden som ska beslutas på kommunfullmäktige. Syftet med kungörelser är att redan tidigt i en beslutsprocess nå alla som berörs av ett ärende, så att de kan framföra sina synpunkter eller eventuellt överklaga.

Fullmäktiges sammanträden ska kungöras på anslagstavlan senast en vecka före sammanträdesdagen.

Aktförvaring

Aktförvaring innebär att information om handlingar från andra verksamheter eller myndigheter kan finnas tillgängliga hos Rättviks kommun under en viss period.

Kontakta Rättviks kommun, via e-post kommun@rattvik.se eller telefon 0248-70 000 om du önskar ta del av sådana handlingar.

Kungörelser, underrättelser och tillkännagivanden


Tillkännagivande av justerade protokoll

Individnämnd 2024-04-24

Beslutsinstans
Extra individnämnd, omedelbar justering

Sammanträdesdatum
2024-04-24

Datum då anslaget sätts upp
2024-04-24

Datum då anslaget tas ned
2024-05-17

Förvaringsplats för protokollet
Socialförvaltningen, Golfvägen 1

Sekreterare
Annelie Steger Engholm

VIA-nämnden

Beslutsinstans
VIA-nämnden

Sammanträdesdatum
2024-04-18

Datum då anslaget sätts upp
2024-04-26

Datum då anslaget tas ned
2024-05-20

Förvaringsplats för protokollet
Administrativ service, Leksands kommun

Sekreterare
Agnes Elfving

Individnämnd 2024-04-29

Beslutsinstans
Extra individnämnd, omedelbar justering

Sammanträdesdatum
2024-04-29

Datum då anslaget sätts upp
2024-04-29

Datum då anslaget tas ned
2024-05-22

Förvaringsplats för protokollet
Socialförvaltningen, Golfvägen 1

Sekreterare
Annelie Steger Engholm

Miljö- och byggnadsnämnd 2024-04-24

Beslutsinstans
Miljö- och byggnadsnämnd

Sammanträdesdatum
2024-04-24

Datum då anslaget sätts upp
2024-04-29

Datum då anslaget tas ned
2024-05-21

Förvaringsplats för protokollet
Miljö- och byggenheten, Vasagatan 1

Sekreterare
Monica Bergne

Allmänna utskottet 2024-04-23

Beslutsinstans
Allmänna utskottet

Sammanträdesdatum
2024-04-23

Datum då anslaget sätts upp
2024-04-30

Datum då anslaget tas ned
2024-05-22

Förvaringsplats för protokollet
Kommunledningskontoret, Vasagatan 1

Sekreterare
Erika Friberg

Samhällsutvecklingsutskottet 2024-04-24

Beslutsinstans
Samhällsutvecklingsutskottet

Sammanträdesdatum
2024-04-24

Datum då anslaget sätts upp
2024-04-30

Datum då anslaget tas ned
2024-05-22

Förvaringsplats för protokollet
Kommunledningskontoret, Vasagatan 1

Sekreterare
Erika Friberg

Bildningsutskottet 2024-04-24

Beslutsinstans
Bildningsutskottet

Sammanträdesdatum
2024-04-24

Datum då anslaget sätts upp
2024-05-03

Datum då anslaget tas ned
2024-05-27

Förvaringsplats för protokollet
Kommunledningskontoret, Vasagatan 1

Sekreterare
Erika Friberg

Socialutskottet 2024-04-25

Beslutsinstans
Socialutskottet

Sammanträdesdatum
2024-04-25

Datum då anslaget sätts upp
2024-05-03

Datum då anslaget tas ned
2024-05-27

Förvaringsplats för protokollet
Socialförvaltningen, Golfvägen 1

Sekreterare
Erika Friberg

Individnämnd 2024-05-14

Beslutsinstans
Extra individnämnd, omedelbar justering

Sammanträdesdatum
2024-05-14

Datum då anslaget sätts upp
2024-05-14

Datum då anslaget tas ned
2024-06-07

Förvaringsplats för protokollet
Socialförvaltningen, Golfvägen 1

Sekreterare
Annelie Steger Engholm

Aktförvaring

  • Aktförvaring (Länsstyrelsen, diarienummer 1838-2024) efter beslut, Adven Siljan AB. Förvaras till och med 30 maj 2024.

  • Aktförvaring (Länsstyrelsen, diarienummer 16811-2023). Handlingar för ansökan om förlängd igångsättningstid för vindpark Broberget. Förvaras till och med 6 juni 2024.

  • Aktförvaring (Länsstyrelsen, diarienummer 16810-2023). Handlingar för ansökan om förlängd igångsättningstid för vindpark Lannaberget. Förvaras till och med 6 juni 2024.

Kommunfullmäktige 2024-05-02

Beslutsinstans
Kommunfullmäktige

Sammanträdesdatum
2024-05-02

Datum då anslaget sätts upp
2024-05-13

Datum då anslaget tas ned
2024-06-04

Förvaringsplats för protokollet
Kommunledningskontoret, Vasagatan 1

Sekreterare
Ebba Sobrino

Kommunstyrelsen 2024-05-07

Beslutsinstans
Kommunstyrelsen

Sammanträdesdatum
2024-05-07

Datum då anslaget sätts upp
2024-05-14

Datum då anslaget tas ned
2024-06-07

Förvaringsplats för protokollet
Kommunledningskontoret, Vasagatan 1

Sekreterare
Ebba Sobrino