Anslagstavla, officiell

Här publicerar vi anslag och bevis, tillkännagivanden och kungörelser.

På tavlan anslås tillkännagivanden om justering av protokoll från möten med:

  • kommunfullmäktige
  • kommunstyrelsen
  • nämnder
  • utskott

Dessa sätts upp senast två dagar efter att protokollet justerats.

Anslag och bevis

Varje kommun ska ha en officiell anslagstavla där justerade protokoll från kommunens olika nämnder och utskott anslås. Det finns möjlighet att överklaga 21 dagar framåt från den dag då protokollet anslås.

Kungörelser

En kungörelse är ett offentligt meddelande till allmänheten, till exempel tid, plats och vilka ärenden som ska beslutas på kommunfullmäktige. Syftet med kungörelser är att redan tidigt i en beslutsprocess nå alla som berörs av ett ärende, så att de kan framföra sina synpunkter eller eventuellt överklaga.

Fullmäktiges sammanträden ska kungöras på anslagstavlan senast en vecka före sammanträdesdagen.

Kungörelser, underrättelser och tillkännagivanden

Språktolknämnden 2023-02-23

Beslutsinstans
Språktolknämnden

Sammanträdesdatum
2023-02-23

Datum då anslaget sätts upp
2023-02-27

Datum då anslaget tas ned
2023-03-21

Förvaringsplats för protokollet
Digitalt, Borlänge kommun

Sekreterare
Julia Gårdö

VIA-nämnden 2023-02-16

Beslutsinstans
VIA-nämnden

Sammanträdesdatum
2023-02-16

Datum då anslaget sätts upp
2023-03-01

Datum då anslaget tas ned
2023-03-23

Förvaringsplats för protokollet
VIA-förvaltningen, Leksand

Sekreterare
Liv Grete Lidberg

Socialutskottet 2023-02-23

Beslutsinstans
Socialutskottet

Sammanträdesdatum
2023-02-23

Datum då anslaget sätts upp
2023-03-01

Datum då anslaget tas ned
2023-03-23

Förvaringsplats för protokollet
Socialförvaltningen, Golfvägen 1

Sekreterare
Emmy Hodén

Allmänna utskottet 2023-02-21

Beslutsinstans
Allmänna utskottet

Sammanträdesdatum
2023-02-21

Datum då anslaget sätts upp
2023-03-02

Datum då anslaget tas ned
2023-03-24

Förvaringsplats för protokollet
Kommunledningskontoret

Sekreterare
Jonathan Lehmann Molander

Miljö- och byggnadsnämnden 2023-02-22

Beslutsinstans
Miljö- och byggnadsnämnden

Sammanträdesdatum
2023-02-22

Datum då anslaget sätts upp
2023-03-02

Datum då anslaget tas ned
2023-03-24

Förvaringsplats för protokollet
Miljö- och byggenheten

Sekreterare
Monica Bergne

Kommunfullmäktige 2023-02-23

Beslutsinstans
Kommunfullmäktige

Sammanträdesdatum
2023-02-23

Datum då anslaget sätts upp
2023-03-03

Datum då anslaget tas ned
2023-03-24

Förvaringsplats för protokollet
Kommunledningskontoret

Sekreterare
Jonathan Lehmann Molander

Samhällsutvecklingsutskottet 2023-02-22

Beslutsinstans
Samhällsutvecklingsutskottet

Sammanträdesdatum
2023-02-22

Datum då anslaget sätts upp
2023-03-08

Datum då anslaget tas ned
2023-03-30

Förvaringsplats för protokollet
Kommunledningskontoret

Sekreterare
Jonathan Lehmann Molander

Individnämnden 2023-03-16 omedelbar justering

Beslutsinstans
Individnämnden

Sammanträdesdatum
2023-03-16

Datum då anslaget sätts upp
2023-03-16

Datum då anslaget tas ned
2023-04-07

Förvaringsplats för protokollet
Socialförvaltningen, Golfvägen 1

Sekreterare
Emmy Hodén

Extra Individnämnd 2023-03-17 omedelbar justering

Beslutsinstans
Individnämnden

Sammanträdesdatum
2023-03-17

Datum då anslaget sätts upp
2023-03-17

Datum då anslaget tas ned
2023-04-10

Förvaringsplats för protokollet
Socialförvaltningen, Golfvägen 1

Sekreterare
Emmy Hodén

Kommunstyrelsen 2023-03-14

Beslutsinstans
Kommunstyrelsen

Sammanträdesdatum
2023-03-14

Datum då anslaget sätts upp
2023-03-20

Datum då anslaget tas ned
2023-04-11

Förvaringsplats för protokollet
Kommunledningskontoret

Sekreterare
Jonathan Lehmann Molander