Anslagstavla, officiell

Här publicerar vi anslag och bevis, tillkännagivanden och kungörelser.

På tavlan anslås tillkännagivanden om justering av protokoll från möten med:

  • kommunfullmäktige
  • kommunstyrelsen
  • nämnder
  • utskott

Dessa sätts upp senast två dagar efter att protokollet justerats.

Anslag och bevis

Varje kommun ska ha en officiell anslagstavla där justerade protokoll från kommunens olika nämnder och utskott anslås. Det finns möjlighet att överklaga 21 dagar framåt från den dag då protokollet anslås.

Kungörelser

En kungörelse är ett offentligt meddelande till allmänheten, till exempel tid, plats och vilka ärenden som ska beslutas på kommunfullmäktige. Syftet med kungörelser är att redan tidigt i en beslutsprocess nå alla som berörs av ett ärende, så att de kan framföra sina synpunkter eller eventuellt överklaga.

Fullmäktiges sammanträden ska kungöras på anslagstavlan senast en vecka före sammanträdesdagen.

Kungörelser, underrättelser och tillkännagivanden


- Tillkännagivande av justerade protokoll:

Socialutskottet 2023-08-31

Beslutsinstans
Socialutskottet

Sammanträdesdatum
2023-08-31

Datum då anslaget sätts upp
2023-09-06

Datum då anslaget tas ned
2023-09-28

Förvaringsplats för protokollet
Socialförvaltningen, Golfvägen 1

Sekreterare
Emmy Hodén

Kommunstyrelsen 2023-09-12

Beslutsinstans
Kommunstyrelsen

Sammanträdesdatum
2023-09-12

Datum då anslaget sätts upp
2023-09-19

Datum då anslaget tas ned
2023-10-11

Förvaringsplats för protokollet
Kommunledningskontoret, Vasagatan 1

Sekreterare
Jonathan Lehmann Molander

Individnämnd 2023-09-21

Beslutsinstans
Individnämnden

Sammanträdesdatum
2023-09-21

Datum då anslaget sätts upp
2023-09-21

Datum då anslaget tas ned
2023-10-13

Förvaringsplats för protokollet
Socialförvaltningen, Golfvägen 1

Sekreterare
Annelie Steger Engholm

Miljö- och byggnadsnämnden 2023-09-20

Beslutsinstans
Miljö- och byggnadsnämnden

Sammanträdesdatum
2023-09-20

Datum då anslaget sätts upp
2023-09-25

Datum då anslaget tas ned
2023-10-17

Förvaringsplats för protokollet
Miljö- och byggenheten

Sekreterare
Monica Bergne

Gemensamma hjälpmedelsnämnden 2023-09-08

Beslutsinstans
Gemensamma hjälpmedelsnämnden

Sammanträdesdatum
2023-09-08

Datum då anslaget sätts upp
2023-09-27

Datum då anslaget tas ned
2023-10-19

Förvaringsplats för protokollet
Region Dalarna, Centralförvaltningen

Sekreterare
Jenni Sjöblom