Anslagstavla, officiell

Här publicerar vi anslag och bevis, tillkännagivanden och kungörelser samt information om aktförvaring.

På tavlan anslås tillkännagivanden om justering av protokoll från möten med:

  • kommunfullmäktige
  • kommunstyrelsen
  • nämnder
  • utskott

Dessa sätts upp senast två dagar efter att protokollet justerats.

Anslag och bevis

Varje kommun ska ha en officiell anslagstavla där justerade protokoll från kommunens olika nämnder och utskott anslås. Det finns möjlighet att överklaga 21 dagar framåt från den dag då protokollet anslås.

Kungörelser

En kungörelse är ett offentligt meddelande till allmänheten, till exempel tid, plats och vilka ärenden som ska beslutas på kommunfullmäktige. Syftet med kungörelser är att redan tidigt i en beslutsprocess nå alla som berörs av ett ärende, så att de kan framföra sina synpunkter eller eventuellt överklaga.

Fullmäktiges sammanträden ska kungöras på anslagstavlan senast en vecka före sammanträdesdagen.

Aktförvaring

Aktförvaring innebär att information om handlingar från andra verksamheter eller myndigheter kan finnas tillgängliga hos Rättviks kommun under en viss period.

Kontakta Rättviks kommun, via e-post kommun@rattvik.se eller telefon 0248-70 000 om du önskar ta del av sådana handlingar.

Kungörelser, underrättelser, tillkännagivanden och aktförvaring

Kungörelser

Kungörelse: Offentlig rösträkning vid Val till EU-parlamentet 2024

All rösträkning i de svenska valet till EU-parlamentet är offentlig. Det betyder att vem som helst får komma och titta när rösträkningen genomförs.

Preliminär rösträkning av valet den 9 juni 2024 sker i vallokalerna efter att röstningen avslutats på valdagen. De förtids- och utlandsröster som inte kommit fram under valdagen räknas av valnämnden i respektive kommun under onsdagen efter valet.

Länsstyrelsens slutliga röstsammanräkning
Länsstyrelsen räknar slutligt alla röster och personröster från Dalarnas län med början den 10 juni klockan 08.00. Räkningen sker i Länsstyrelsens lokaler på Åsgatan 38 i Falun.

Resultaten av kommunernas och Länsstyrelsens rösträkning publiceras på www.val.se Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster..

Tillkännagivande av justerade protokoll

VIA-nämnden 2024-06-13

Beslutsinstans
VIA-nämnden

Sammanträdesdatum
2024-06-13

Datum då anslaget sätts upp
2024-06-24

Datum då anslaget tas ned
2024-07-16

Förvaringsplats för protokollet
Administrativ service, Leksands Kommun

Sekreterare
Agnes Elfving

Kommunfullmäktige 2024-06-13

Beslutsinstans
Kommunfullmäktige

Sammanträdesdatum
2024-06-13

Datum då anslaget sätts upp
2024-06-24

Datum då anslaget tas ned
2024-07-16

Förvaringsplats för protokollet
Kommunledningskontoret, Vasagatan 1

Sekreterare
Ebba Sobrino

Miljö- och byggnadsnämnden 2024-06-19

Beslutsinstans
Miljö- och byggnadsnämnden

Sammanträdesdatum
2024-06-19

Datum då anslaget sätts upp
2024-06-25

Datum då anslaget tas ned
2024-07-17

Förvaringsplats för protokollet
Miljö- och byggenheten, Vasagatan 1

Sekreterare
Monica Bergne

Samhällsutvecklingsutskottet 2024-06-19

Beslutsinstans
Samhällsutvecklingsutskottet

Sammanträdesdatum
2024-06-19

Datum då anslaget sätts upp
2024-07-01

Datum då anslaget tas ned
2024-07-23

Förvaringsplats för protokollet
Kommunledningskontoret, Vasagatan 1

Sekreterare
Erika Friberg

Aktförvaring

  • Inga aktförvaringar för närvarande.

Allmänna utskottet 2024-06-25

Beslutsinstans
Allmänna utskottet

Sammanträdesdatum
2024-06-25

Datum då anslaget sätts upp
2024-07-05

Datum då anslaget tas ned
2024-07-27

Förvaringsplats för protokollet
Kommunledningskontoret, Vasagatan 1

Sekreterare
Ebba Sobrino