Omsorg och hjälp

Alla människor kan ibland behöva stöd och hjälp för att underlätta vardagen. Stödet kan behövas under en kortare period eller sträcka sig över en längre tid.

Här hittar du information om det stöd och de verksamheter som Rättviks kommun kan erbjuda barn, ungdomar och vuxna.

Socialförvaltningen i Rättviks Kommun

Ansvarar för omsorg om äldre och funktionshindrade samt stöd, rådgivning och övriga insatser till barn, ungdomar och vuxna.

Politiskt ansvarig är kommunfullmäktige.

Vi som arbetar inom socialtjänsten har tystnadsplikt.
Det innebär att vi inte får berätta för någon obehörig om sådant som gäller dina personliga förhållanden. Handlingarna är sekretessbelagda och förvaras så att ingen obehörig kan ta del av dem.

Region Dalarna

Rättviks vårdcentral har distriktssköterskemottagningar, sjukvårdsrådgivningen, folktandvård, läkare med mera. Det är Region Dalarna som är ansvariga.

Sjukvårdsrådgivning

1177, det är numret till sjukvårdsrådgivningen.

Till 1177 kan du ringa dygnet runt och få råd av en sjuksköterska eller hjälp med att hitta rätt i vården.

På samma sätt som det i dag finns ett nationellt nödnummer 112 och 11414 till Polisen, är målet att använda det enkla numret 1177 när du behöver komma i kontakt med sjukvården – oavsett var du befinner dig i Sverige.

I nödsituation ring 112.