Rättviks kommun
Rättviks kommun

För dig som hjälper någon som inte klarar av vardagen på egen hand

Klöverblommor

Klöverblommor. Foto: © Rune Almén.

Informationen är för dig som hjälper eller vårdar en närstående eller vän. Oavsett funktionsnedsättning, ålder, sjukdom eller livssituation är det någon som behöver din hjälp.

Anhörigstöd

Många anhöriga ger dagligen, och ibland dygnet runt, ovärderligt stöd till en närstående. Ett betydelsefullt men ofta osynligt arbete som behöver uppskattning och ett bra stöd. Det är viktigt att du som är anhörig också får stöd. Du ska ha möjlighet till vila och egen tid för att du ska orka och kunna behålla ett gott hälsosamt liv.

Det är vår uppgift att hjälpa dig med information, råd och stöd. Avsikten är att du ska orka och må bättre i den situation du lever i. Att få prata om sin situation och berätta om sina önskemål kan vara en bra start till att hitta lösningar.

Anhörigstödet är ingen myndighet, här kan det inte fattas några beslut som rör dig och ingenting dokumenteras.
Anhörigstödet har tystnadsplikt och alla frivilliga som hjälper till i vår verksamhet har avgett ett tystnadslöfte.

Vi erbjuder

  • Personal med kunskap och erfarenhet.
  • En möjlighet att träffa andra anhöriga i liknande situation.
  • Anhöriggrupper.
  • Anhörigstöd via internet.
  • Enskilt stödsamtal.
  • Hembesök.
  • Anhörigkort.

Anhörigstöd via internet

Rättviks kommun erbjuder två tjänster med anhörigstöd via internet. Tjänsterna heter "En bra plats" och "Demenslotsen". Här kan du som anhörig få information, råd och erfarenhetsutbyten på tider och platser som passar dig.

En bra plats – anhörigstöd på nätet

Att träffa andra som upplever likande känslor av förlust och frustration, men också av hopp och glädje, gör det lättare att vara anhörig.

En bra plats nätverk består av anhöriga i åldrarna 16–94 år med närstående som är spridda över 160 diagnoser. Intresset av att dela med sig av råd, tips och stöttande ord till andra i liknande situation är stort.

I En bra plats kan du söka efter både på andra deltagares ålder och på din närståendes diagnos/funktionsnedsättning för att få ett optimalt sökresultat vid nya kontakter. Nätverket är nationellt, slutet och det är möjligt att vara anonym. Som anhörig är det kostnadsfritt att vara med i En bra plats.

Besök En bra plats Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster. för mer information.

Demenslotsen – en digital vägvisare för anhöriga

Demenslotsen är en digital vägvisare som ger dig som är anhörig relevant information när du behöver den. Råd och tips portioneras ut längs resans gång, beroende på var din närstående befinner sig i sitt sjukdomsförlopp.

Du får tips på vart du kan vända dig samt praktiska råd som exempelvis om förberedelser efter en demensdiagnos och om hur det går till att ordna en plats på ett vårdboende.

Du får tillgång till Demenslotsen genom att använda ett aktiveringskort eller genom att använda ditt personnummer.

Besök Demenslotsen Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster. för mer information.