Anhörigvårdarkort

Personer som vårdar eller har stor omsorg om en närstående kan få möjlighet att bära ett anhörigvårdarkort. Kortet är en service och trygghet både för den som vårdas och för anhörigvårdaren om denne till exempel råkar ut för akut sjukdom eller olycka och hamnar på sjukhus.

För att till exempel ambulanspersonal ska få reda på att det finns någon som inte kan vara själv hemma någon längre stund kan du:

  • lägga till ICE-kontakter (in case of emergency) i din mobiltelefon
  • sätta en lapp bakom körkortet
  • fylla i ett användarvårdarkort som du har i plånboken

Anhörigvårdarkortet fylls i med information om

  • vem det är som är beroende av hjälp
  • kontaktpersoner som kan svara för att den personen får den hjälp den behöver. Kan även vara en vårdkontakt.

Kontakta anhörigkonsulenten för att diskutera vilken lösning som passar bäst för dig och eventuellt få ett anhörigvårdarkort att fylla i.