För en trygg och säker kommun

Vintervy räddningsstationen i Rättvik

Räddningsstation Rättvik. Foto: L Embro

Rättviks kommun arbetar aktivt med att skapa en trygg kommun att leva och vistas i.

Målet är att minska antalet olyckor och dess följder.

Vi har alla ett gemensamt ansvar för att minska antalet olyckor i samhället - allt från stora bränder till fallolyckor bland äldre.

I lagen om skydd mot olyckor, som trädde i kraft den 1 januari 2004, ligger tyngdpunkten på just detta: vikten av att ha ett väl fungerande olycks- och skadeförebyggande arbete.

Lagen förtydligar det ansvar som alla - företag, verksamheter, organisationer och enskilda invånare - har, och alltid har haft, för sin egen säkerhet.

Vi har alla det yttersta ansvaret för att skydda oss själva från olyckor

Men vi är inte ensamma!

När den egna kapaciteten inte längre räcker till och olyckan är framme är räddningstjänsten och kommunen alltid redo att agera.

Räddningstjänsten finns även till hands för att hjälpa medborgarna att själva förebygga olyckor.

Genom utbildnings- och informationssatsningar ges allmänheten, företag och organisationer kunskap om hur man förebygger olyckor och hur man ingriper på rätt sätt om olyckan trots allt är framme.

Att sträva efter att göra samhället tryggare innebär som sagt inte bara att fokusera på den stora katastrofen. Det är de små vardagsolyckorna som utgör den stora delen av antalet olyckor.

Vår organisation står till förfogande dygnet runt, året om

Vi har räddningsstyrkor i Rättvik och Furudal. I Boda och Bingsjö finns det räddningsvärn. Dessutom finns alltid ett befäl i beredskap att tillgå.

Tveka inte att kontakta oss om du har några frågor - även innan olyckan inträffat!

Vid brand eller andra olyckor når du oss alltid via larmnummer 112!


Patrik Fredriksson

Räddningschef

Kontakt

Öppettider räddningsstation

Vardagar 7-16 (lunchstängt 12-13)
0248-70990 växel
raddningstjansten@rattvik.se

Befäl i beredskap BIB

0746-38 98 43 (minicallservice)
Följ instruktionerna så ringer vi upp det nummer du anger så snart vi kan.

Telefontider Rättviks sotningsdistrikt

Vardagar 7-9, 13-15
0248-70 980 växel
sotning@rattvik.se

Räddningschef
Patrik Fredriksson
patrik.fredriksson@rattvik.se

Brandmästare
Johan Pehrson
johan.pehrson@rattvik.se

Styrkeledare/fordonsansvarig
David Johansson
david.johansson@rattvik.se

Administration

Eva Ollas
eva.ollas@rattvik.se

Beredskapschef
Ulrica Larsson
ulrica.larsson@rattvik.se

Skorstensfejarmästare
Joel Vikestig
joel.vikestig@rattvik.se

Skorstensfejartekniker
Hans Knutsson
hans.knutsson@rattvik.se

Besöksadress

Furudalsvägen 8

Postadress

Rättviks kommun
795 80 Rättvik