Funktionsnedsättning

Två kvinnor leker, den ena sitter i rullstol.

mostphotos.com/Наталия Ромашова. Personerna på bilden har ingenting med innehållet i texten att göra.

Kommunen har hand om omsorg och service för personer med funktionsnedsättning.

Insatser enligt LSS (Lag om stöd och service till vissa funktionshindrade) är avgiftsfria. Den enskilde betalar bara för sina egna personliga utgifter i samband med insatser. Det är till oss, LSS- och biståndshandläggare, du ska ringa eller skriva om du behöver stöd och hjälp. Det går även att ansöka om stöd genom att skicka in en ansökningsblankett.

Behöver du hjälp med ekonomin eller har frågor om missbruk kan du ringa eller skriva till IFO:s socialsekreterare.

Längre ner finns det en länk till LSS - Lag om stöd och service till vissa funktionshindrade. Lagen finns även i en lättläst version. Läs mer om hjälpmedel och samhällsstöd i länkarna.

Tystnadsplikt och sekretess

Vi som arbetar inom socialtjänsten har tystnadsplikt. Det innebär att vi inte får berätta för någon obehörig om dig och dina personliga förhållanden. Handlingarna är hemliga (sekretessbelagda) och förvaras så att ingen obehörig kan läsa dem. När vi behöver kontakta någon annan måste vi ha ditt samtycke.

Kontakt

Biståndsenhetens mottagningstelefon

telefontid 8.30–9.30 samt 10.00-11.00 helgfri vardag

0248-70780

LSS och boendestöd telefontid 08.30-09.30 helgfri vardag
0248-70223

0248-70396

Besöksadress
Golfvägen 1
795 33 Rättvik

Postadress
Rättviks kommun
795 80 Rättvik