Rättviks kommun

Tillgängligt?

Tillgänglighetsguide för alla

Guiden inkluderar information för rörelsehindrade, hörsel- och synskadade.

Vi har valt att göra en guide för alla som vill besöka butiker, hotell, matserveringar, banker, frisörer, evenemang med mera i Rättviks kommun.

Länk till vår tillgänglighetsguide.

Hjälp att ringa

Du har rätt till hjälp om du har

  • tal-, röst- eller språksvårigheter
  • hörselnedsättning
  • rörelsenedsättning
  • läs- och skrivsvårigheter
  • synnedsättning
  • kognitiva nedsättningar

Läs mer på sidan Hjälp att ringa

Boken kommer

Har du svårt att ta dig till biblioteket?

Är du gammal eller sjuk eller har du någon funktionsnedsättning som gör att du inte kan ta dig till biblioteket?

Då kan du gratis låna böcker genom bibliotekets service "Boken kommer". Vi kommer hem till dig och byter dina böcker var 4:e vecka.

Läs mer om Boken kommer

Posttjänst för äldre och personer med funktionsnedsättning boende i glesbygd

Om du bor i ett hushåll som betjänas av lantbrevbärare och där alla i hushållet är minst 80 år, eller har en funktionsnedsättning, kan du ha möjlighet att få en särskild posttjänst för äldre och personer med funktionsnedsättning boende i glesbygd.

Läs mer om Tjänster för äldre och personer med funktionsnedsättning på PTS webbplats.länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

PTS =Post och telestyrelsen

Kontakt

Webbredaktionen
webmaster@rattvik.se
0248-70 125