Tillgängligt?

Hjälp att ringa

Du har rätt till hjälp om du har

 • tal-, röst- eller språksvårigheter
 • hörselnedsättning
 • rörelsenedsättning
 • läs- och skrivsvårigheter
 • synnedsättning
 • kognitiva nedsättningar

Läs mer på sidan Hjälp att ringa

Posttjänst för äldre och personer med funktionsnedsättning boende i glesbygd

Om du bor i ett hushåll som betjänas av lantbrevbärare och där alla i hushållet är minst 80 år, eller har en funktionsnedsättning, kan du ha möjlighet att få en särskild posttjänst för äldre och personer med funktionsnedsättning boende i glesbygd.

Läs mer om Tjänster för äldre och personer med funktionsnedsättning på PTS webbplats Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster..

PTS = Post och telestyrelsen

Rättviks bibliotek

Biblioteket arbetar ständigt med tillgänglighet för att kunna vara en öppen funktion för alla människor i samhället.

Olika personer behöver olika slags texter att läsa. Biblioteket innehåller till exempel böcker på olika språk, med stor stil och lättläst text samt att lyssna på. Om du har svårt för att ta dig till oss finns servicen Boken kommer.

Tillgängliga medier

Tillgängliga medier är till för dig som har någon form av bestående eller tillfällig läsnedsättning. Läs- och skrivsvårigheter inklusive dyslexi är en vanlig anledning till behov av tillgängliga medier. Exempel på sådana är:

 • lättlästa texter
 • talböcker
 • taltidningar
 • punktskrift
 • e-textböcker
 • taktila bilder och bilderböcker

Talböcker och taltidningar

Myndigheten för tillgängliga medier (MTM) Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster. producerar och förmedlar talböcker med stöd av en särskild paragraf i Upphovsrättslagen. Det är därmed något annat än en ljudbok som istället görs för att säljas. En talbok gör det möjligt att läsa på lika villkor.

Vänd dig till biblioteket för hjälp med att låna och använda talböcker. Om du är under 18 år behöver vi din vårdnadshavares tillstånd för att registrera dig som talbokslåntagare. Via oss kan du få tillgång till tjänsten Egen nedladdning Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster. som innebär att du kan ladda ned talböcker till din mobiltelefon, dator eller surfplatta.

Om du hellre läser dagstidningar som taltidningar kontaktar du aktuell prenumerationsavdelning. I biblioteket kan du lyssna på Falu Kuriren, om du vill. På MTM:s webbplats Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster. finns mer information om vad taltidningar innebär.

Boken kommer

Boken kommer är bibliotekets service för dig som har svårt för att ta dig till biblioteket. Servicen betyder att vi ungefär var fjärde vecka kommer hem till dig med böcker som du vill läsa.

Ansvarig bibliotekarie

Karin Sold är vår socialbibliotekarie. Kontakta gärna Karin vid behov. Karin har telefon 0248-70 194 och e-post karin.sold@rattvik.se.

Kontakt

Webbredaktionen
webmaster@rattvik.se
0248-70 125