Rättviks kommun
Rättviks kommun

Avgifter LSS

Avgifter som tillhör LSS verksamhet

Korttidsvistelse utanför hemmet, LSS 9 § 6:

  • Barn och ungdomar upp till 21 år, 90 kr/dygn
  • Vuxna från 21 år 110 kr/dygn

Korttidstillsyn för skolungdomar över 12 år, LSS 9 § 7:

  • Heldag 70 kr
  • Halvdag 25 kr
  • Endast mellanmål 15 kr

Förskrivning av hjälpmedel, LSS 9 § 9:

  • 150 kr/hjälpmedel

Samtliga avgifter kan förändras under året.

Kontakt

Avgiftshandläggare
Birgit Löf
0248-70 332

Besöksadress
Golfvägen 1 A
795 33 Rättvik

Postadress
Rättviks kommun
Socialförvaltningen
795 80 Rättvik