Rättviks kommun
Rättviks kommun

Avgifter LSS

Avgifter som tillhör LSS verksamhet

Hjälpmedelsavgift

för boende i bostad med särskild service för vuxna
50 kronor per månad.

Korttidstillsyn, mellanmål

15 kronor.

Korttidstillsyn, heldag skollov, måltider

70 kronor.

Korttidsvistelse, heldygn, måltider avgift per dygn

110 kronor

Samtliga avgifter kan förändras under året.

Kontakt

Avgiftshandläggare
Birgit Löf
0248-70 332

Besöksadress
Golfvägen 1 A
795 33 Rättvik

Postadress
Rättviks kommun
Socialförvaltningen
795 80 Rättvik