Avgifter LSS

Avgifter som tillhör LSS verksamhet

  • Hjälpmedelsavgift för boende i bostad med särskild service för vuxna, 250 kr/hjälpmedel.
  • Korttidstillsyn, frukost 20 kr/måltid
  • Korttidstillsyn, lunch 40 kr/måltid
  • Korttidstillsyn, mellanmål 15 kr/måltid
  • Korttidsvistelse, heldygn, måltider vuxna 130 kr/dygn
  • Korttidsvistelse, heldygn, måltider barn och vuxna under 21 år 95 kr/dygn.

Underhållsbidrag för placerade barn enligt 20 § LSS

Om någon som är under 18 år får omvårdnad i ett annat hem än det egna med stöd av LSS är föräldrarna skyldiga att i skälig utsträckning bidra till kommunens kostnader för omvårdnaden. Kommunen får i sådana fall uppbära underhållsbidrag som avser barnet.

Samtliga avgifter kan förändras under året.

Kontakt

Avgiftshandläggare
Helgfria vardagar kl 10-11
0248-70 332
avgifter.voo@rattvik.se

Besöksadress
Golfvägen 1 A
795 33 Rättvik

Postadress
Rättviks kommun
Socialförvaltningen
795 80 Rättvik