Rättviks kommun
Rättviks kommun

Beroende och riskbruk

Socialtjänsten erbjuder rådgivning i frågor kring alkohol, droger och beroende.

Socialtjänsten ska motverka att okontrollerat bruk av alkohol eller andra droger leder till social utslagning för dig.

Socialutskottet kan efter prövning bevilja bistånd till behandling på  behandlingshem.

Eftervård

Eftervård för den som genomgått behandling sker i kommunens regi och vår öppenvårdbehandlare är handledare i en eftervårdsgrupp, alternativt får du enskild terapi.

Rådgivning och samtal

Rådgivning, stödsamtal och motiverande samtal kan fås från öppenvårdsbehandlare.

Beroendemottagning

Vi har även en beroendemottagning som samverkar med landstinget om din situation. Beroendemottagningen arbetar med att snabbt och enkelt erbjuda det bästa stödet för dig.

I vissa fall arbetar vi med öppenvårdsbehandling och institutionsvård på behandlingshem. Vår huvudsakliga stödform sker via vår egen öppenvård.

Anhöriga

Anhöriga kan få hjälp och stöd med till exempel enskilda samtal eller i grupp. Kontakta Socialtjänsten för mer information.

Vi försöker nå allmänheten med information om anhörigstöd via media och broschyrer.

Stödsamtal

Vi erbjuder stödsamtal med öppenvårdbehandlare eller socialsekreterare. Öppenvården kan också bevilja vuxen-barnvecka på behandlingshem, seminariet "Recovery Dynamics".

Kontakt

Socialtjänstens mottagningstelefon 0248-70 220
Länsgemensamma socialjouren 112