Rättviks kommun
Rättviks kommun

Beroende och riskbruk

Socialtjänsten erbjuder rådgivning i frågor kring alkohol, droger och beroende.

Socialtjänsten ska motverka att okontrollerat bruk av alkohol eller andra droger leder till social utslagning för dig.

Socialutskottet kan efter prövning bevilja bistånd till behandling på  behandlingshem.

Eftervård

Eftervård för den som genomgått behandling sker i kommunens regi och våra öppenvårdbehandlare är handledare i en eftervårdsgrupp.

Rådgivning och samtal

Rådgivning, stödsamtal och motiverande samtal kan fås av öppenvårdsbehandlare.

Kommunens öppenvård har telefontid varje vardag 8.00-9.00 0248-70812 eller 0248-70229. Om ingen svarar sitter behandlaren i samtal, lämna namn och nummer så blir du uppringd.

Vill du hellre kika in så har öppenvården drop-in på måndagar 13.00-15.00 på Järnvägsgatan 22.

Beroendemottagning

Vi har även en beroendemottagning som samverkar med landstinget kring din situation. Beroendemottagningen arbetar med att snabbt och enkelt erbjuda det bästa stödet för dig.

Vår huvudsakliga stödform sker via vår egen öppenvård.

Anhöriga

Anhöriga kan få hjälp och stöd med till exempel enskilda samtal eller i grupp. Kontakta Socialtjänsten för mer information.

Stödsamtal

Vi erbjuder stödsamtal med öppenvårdbehandlare eller socialsekreterare. .

Kontakt

Socialtjänstens mottagningstelefon 0248-70 220
Länsgemensamma socialjouren 112