Sexuella övergrepp

Akut hjälp

Om ett barn eller en ungdom har utsatts för sexuella övergrepp ska det anmälas till polisen; vid en akut händelse till polisens larmnummer och annars till polisens telefonnummer för övriga ärenden. Polis ger akut hjälp och tar emot anmälan.

Barn- och ungdomsgruppen inom socialtjänsten

Inom socialtjänsten i Rättvik arbetar en grupp socialsekreterare med frågor som rör barn och ungdomar. Om det finns den minsta oro för att ett barn eller en ungdom utsätts, utsatts eller riskerar att utsättas för sexuella övergrepp ska du ringa till socialtjänstens mottagningstelefon för att komma i kontakt med en socialsekreterare.

Socialsekreterare i barn- och ungdomsgruppen utreder barnets eller ungdomens omedelbara skyddsbehov samt om några insatser från socialtjänsten kan vara aktuella. Dessutom kan barnet/ungdomen få hjälp att komma i kontakt med andra myndigheter, som exempelvis BUP (barn- och ungdomspsykiatrin) och sjukvård.

Barnahus

Barnahus i Dalarna är en samverkan mellan Åklagarkammaren i Falun, Polisen i Dalarna, socialtjänsten i samtliga Dalarnas kommuner genom Borlänge kommun, barn- och ungdomsmedicin i Dalarna samt barn- och ungdomspsykiatrin i Dalarna.

Samverkan mellan verksamheterna sker i Barnahus lokaler som syftar till att vara en trygg miljö för barn och unga som utsatts för våldsbrott, fridsbrott och sexuella övergrepp.

Om ett barn misstänks ha blivit utsatt för ett brott sker barnförhöret på Barnahus. Barnahus är bland annat till för att barn som blivit utsatta för sexuella övergrepp ska kunna förhöras i en trygg och barnvänlig miljö.

Rättviks ungdomsmottagning

Det går att söka för vad som helst på ungdomsmottagningen, besöken är frivilliga och kostnadsfria. Rättviks ungdomsmottagning arbetar med individuell rådgivning, undersökning, behandling och utåtriktad verksamhet. På Rättviks ungdomsmottagning arbetar läkare, barnmorskor och kurator.

Kontakt

Vid larm till polis
Ring 112

Vid övriga ärenden till polis
Ring 114 14

Socialtjänstens vx
0248-70 220

Barnahus i Borlänge
0243-747 10

Rättviks ungdomsmottagning
0248-70 020

Information

Rättviks ungdomsmottagning

UMO – ungdomsmottagning på internet Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.