Rättviks kommun

Hälso- och sjukvård

Kommunen har ansvaret för hälso- och sjukvården på särskilda boenden för äldre

Ansvarsfördelning kommun och landsting

Kommunen har ansvar för hälso- och sjukvården på särskilda boenden för äldre, korttidsboende och på gruppbostäder för funktionshindrade.
Ansvaret är på nivån sjuksköterska, arbetsterapeut, sjukgymnast och fysioterapeut.

Läkaransvaret har landstinget.