Hälso- och sjukvård

Collage.

mostphotos.com/Personerna på fotot har inget med innehållet i texten att göra.

Region Dalarna (före detta landstinget) har tillsammans med kommunen ett delat ansvar för hälso- och sjukvården för dig som bor i kommunen.

Kommunens ansvar

För personer i behov av hemsjukvård eller äldre och funktionshindrade som bor i kommunens särskilda boenden ansvarar kommunen för hälso- och sjukvård upp till sjuksköterske-, arbetsterapeut- och fysioterapeutnivå.

Läkaransvaret har regionen.

Hemsjukvård

Kommunen är ansvarig för personer som är inskrivna i hemsjukvården och har en vårdplan, oavsett ålder och sjukdom. Uppgifterna utförs av sjuksköterska, arbetsterapeut eller fysioterapeut.

Regionens ansvar

Regionen ansvarar bland annat för öppenvård, vård på lasarett, rehabilitering, tandvård och sjukresor

Tandvård

Om du är sjuk eller har ett funktionshinder som gör att du behöver mycket hjälp kan du få ett särskilt tandvårdsstöd.

Du måste ha ett av nedanstående behov av hjälp med personlig omvårdnad:

  • du bor på ett särskilt boende med heldygnsomsorg enligt Socialtjänstlagen (SoL 2001:453) inom kommunen
  • du har medicinskt omfattande hemsjukvård eller palliativ vård i hemmet
  • du omfattas av lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade (LSS 1993:387)
  • du är bosatt i egen bostad och har ett varaktigt behov av omfattande vård- och omsorgsinsatser t.ex. hemtjänst minst 3 ggr/dygn samt tillsyn/larm

Ansökan tandvårdsstöd

Vänd dig till kommunens biståndshandläggare eller sjuksköterska på kommunens särskilda boende för hjälp med ansökan.

Vill du veta mer om tandvårdsstödet?