Hemsjukvård

När du inte kan ta dig till din vårdcentral på egen hand eller med stöd, kan du få hälso- och sjukvårdsinsatser i hemmet. Kontakta vårdcentralen för bedömning.

Inskriven i hemsjukvården

Kommunen har ansvar över hälso- och sjukvårdsinsatser i hemmet som utförs av sjuksköterska, arbetsterapeut eller fysioterapeut. Insatserna utgår från en överenskommen vårdplan och insatserna ska löpa över tid.

Hembesök

Hemsjukvården kan även utföra enstaka hälso- och sjukvårdsinsatser så kallade hembesök som bedömts av vårdcentralen eller annan verksamhet inom regionen.