Invandring, integration och skyddsbehövande

Flyktingmottagning för barn och vuxna

Rättviks kommun tar emot barn och vuxna med permanent uppehållstillstånd. Antalet regleras i ett avtal med Migrationsverket. Ambitionen är att hjälpa dem att snabbt bli en del av samhället.

De personer som flyttar hit kommer ofta direkt från något av FN:s flyktingläger eller från anläggningsboenden i andra delar av Sverige. Ytterligare några personer flyttar till familjemedlemmar eller anhöriga som redan är bosatta i kommunen.

Arbetsförmedlingen (AF) har ett samordnande ansvar för etableringen av de nyanlända flyktingarna som redan har fått uppehållstillstånd. AF erbjuder olika stödinsatser under de två första åren i kommunen. Under etableringsperioden får de nyanlända ekonomisk ersättning från Försäkringskassan.

Mer information hittar du på Försäkringskassans sida "Ersättning för dig som deltar i etablerings­programmet hos Arbetsförmedlingen" Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Kommunens flyktingmottagning

Mottagningen av barn och vuxna sköts av kommunens integrationsenhet. Kommunens ansvar i mottagandet är att erbjuda en första bostad, erbjuda SFI- svenska för invandrare och samhällsorientering på personens modersmål, men hela kommunen, tillsammans med landstinget, har ett gemensamt ansvar för att säkerställa behov av utbildning, bostad, vård och omsorg och annat socialt stöd.

Staten ska också, i nära samarbete med kommunen, verka för att alla vuxna blir egenförsörjande genom arbete, studier eller eget företagande.

Även idéburna organisationer och föreningar spelar en stor och viktig roll för att välkomna och stödja nyanlända personer i Rättvik.

Rätten att söka asyl

Att söka asyl och få skydd undan krig, förföljelse och fattigdom är en rättighet som regleras i FN:s konvention om de mänskliga rättigheterna.

Skyddsbehövande från Ukraina

Från den 1 juli 2022 gäller en ny lag som innebär att kommunerna har ansvaret för att ordna boende åt skyddsbehövande från Ukraina.

Kommunerna tar över ansvaret för boende åt skyddsbehövande från Ukraina

Syftet med den nya lagen som innebär att kommunerna tar över ansvaret för att ordna boende åt skyddsbehövande från Ukraina är att skapa en jämnare fördelning av boendeplatser över landet.

En stor del av de skyddsbehövande från Ukraina har själva ordnat med boende och kommer därför inte beröras av den nya lagstiftningen. Om de behöver hjälp med boende kan de, precis som tidigare vända sig till Migrationsverket som då erbjuder boende där det finns lediga platser, enligt ett fördelningssystem.

Migrationsverket har huvudansvaret

Migrationsverket har ansvar för att de flyktingar som anländer till Sverige får mat och någonstans att bo. Därför är det viktigt att flyktingarna så snabbt som möjligt registrerar sig hos Migrationsverket. Registreringen sker på myndighetens kontor eller via en e-tjänst på myndighetens hemsida.

Kommunen erbjuder förskola, skola och socialt stöd

Kommunens uppdrag är att erbjuda förskola, grundskola och gymnasium till de barn och ungdomar som registrerats hos Migrationsverket och fått ett boende i kommunen.

Ukrainska barn omfattas inte av skolplikten, men erbjuds undervisning i svensk skola.

Från mars 2023 erbjuder Vuxenutbildningen Leksand-Rättvik yrkesinriktad SFI-undervisning för ukrainare. Utbildningen matchas mot arbetsgivare där det finns ett behov av arbetskraft.

Region Dalarna erbjuder sjukvård

Ukrainska flyktingar som kommer till Dalarna har rätt till subventionerad hälso- och sjukvård i samma utsträckning som asylsökande. Ukrainska barn och ungdomar har fri tillgång till all sjukvård och tandvård, medan vuxna erbjuds kostnadsfri hälsoundersökning, vård som inte kan vänta och viss vaccination.

Arbetsförmedlingen hjälper till med jobb

Ukrainska medborgare som får uppehållstillstånd enligt massflyktsdirektivet har rätt att arbeta i Sverige. Arbetsförmedlingen kan erbjuda flyktingarna ett begränsat stöd.

Mer information finns på Arbetsförmedlingens sida "Att anställa en person från Ukraina" Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster..

Länk

​VIA-förvaltningens sida Integration Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Kontakt

Mottagande av nyanlända

Hamzeh Alumawi

0247-800 36

Samordnare, Integrationsenheten, VIA-förvaltningen Rättvik-Leksand

Ziad Maalouf

0247-804 42

integrationsenheten@rattvik.se

Postadress

Integrationsenheten
Torggatan 18
795 30 Rättvik