Psykisk ohälsa – må dåligt

Illustration - djupt deprimerad.

mostphotos.com/arkela.

De allra flesta av oss kommer någon gång i livet i kontakt med psykisk ohälsa. Antingen genom att vi själva, en kompis, någon i familjen, vän eller arbetskamrat mår dåligt.

Alla mår dåligt ibland

Du kan inte alltid vara glad och du behöver tillåta dig själv att känna det du känner. Ibland fungerar inte livet som du vill. Ibland kan du uppleva att du saknar självförtroende eller tillit till att saker och ting kommer att lösa sig på det sätt du önskar. Om du känner att du inte mår bra får du här tips om vart du kan vända dig för att få hjälp.

Akut hjälp

rattvik.se/akut-hjalp

Alkohol och droger

rattvik.se/alkohol-och-droger

Brister i föräldraskap – dåliga föräldrar

rattvik.se/brister-i-foraldraskap

Dyslexi – svårigheter att läsa, skriva och/eller förstå texter

rattvik.se/dyslexi

Dödsfall – någon nära dig dör

rattvik.se/dodsfall

Ekonomiska problem

rattvik.se/ekonomiska-problem

Funktionsnedsättning – handikapp

rattvik.se/funktionsnedsattning

Ilska och utbrott

rattvik.se/ilska-och-utbrott

Koll på soc

Kontakt

Socialtjänstens mottagningstelefon
0248-70 220

Efter socialtjänstens kontorstid, länsgemensamma socialjouren 112

Besöksadress
Golfvägen 1 A
795 33 Rättvik

Postadress
Rättviks kommun
Socialförvaltningen
795 80 Rättvik