Likabehandling, trygghet och säkerhet

Två händer

Alla barn och elever har rätt att känna sig trygga i skolan och förskolan!

Bestämmelser i Diskrimineringslagen Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster. och Skollagen Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster. förbjuder diskriminering, trakasserier och kränkande behandling i förskola, skola och fritidshem.

Det innebär att diskriminering på grund av funktionsvariation, etnicitet, kön, könsidentitet eller könsuttryck, religion eller annan trosuppfattning, sexuell läggning och ålder är förbjuden inom all verksamhet som regleras av skollagen.

Om du som vårdnadshavare upplever att ditt barn är utsatt för trakasserier, kränkande behandling eller har blivit diskriminerad inom förskola, skolan eller fritidshem ska du anmälda detta till förskolechef eller rektor.

Läs mer om hur du anmäler kränkningar, trakasserier och diskriminering.

Aktiva åtgärder

Alla förskolor och skolor är skyldiga att ta fram rutiner för att motverka trakasserier, sexuella trakasserier och kränkande behandling. Förskolor och skolor ska även arbeta med aktiva åtgärder för att motverka diskriminering och främja lika rättigheter och möjligheter för alla barn och elever.

Detta arbete sker löpande under året tillsammans med barn, elever och personal. Arbetet dokumenteras i en plan, en så kallad likabehandlingsplan.

De aktiva åtgärderna följs upp och utvärderas årligen tillsammans med verksamhetens rutiner för att motverka trakasserier, sexuella trakasserier och kränkande behandling.

Här kan du ta del av Rättviks kommuns förskolors och skolors likabehandlingsplaner.

Likabehandlingsplaner

Kontakt

Barn- och utbildningsförvaltningen
0248-70 266
barn.utbildning@rattvik.se

Förvaltningschef
Kristina Dhenstrand
0248-70 205

Kvalitetsstrateg
Kerstin Israelsson
0248-70 363

Postadress
Rättviks kommun
Barn- och utbildningsförvaltningen
795 80 Rättvik

Besöksadress
Vasagatan 6
795 30 Rättvik