Skilsmässa

Pojke river foto med man och kvinna mitt itu.

mostphotos.com/David Castillo Dominici

För barn är det svårt när föräldrarna går skilda vägar

Därför finns det anledning att anstränga sig för att kunna samarbeta kring gemensamma barn, det är familjerätten inom socialtjänsten behjälplig med. Du når familjerätten via socialtjänstens reception.

Inom familjerätten hanteras frågor om vårdnad, boende och umgänge.
I samband med skilsmässa eller separation erbjuder socialtjänsten rådgivning och stöd samt samarbetssamtal.

Samarbetssamtal är ett stöd riktat till föräldrar som efter skilsmässa eller separation hamnat i en tvist kring de gemensamma barnen. Initiativ till samarbetssamtal kan komma från tingsrätten eller från föräldrarna själva.

Om föräldrar inte kommer överens om vårdnad, boende och umgänge kan de vända sig till tingsrätten som ger uppdrag till socialtjänsten att utreda frågan. Oftast görs utredningen av en socialsekreterare vid familjerätten.

Familjerådgivning

Vid skilsmässa eller separation kan familjer även vända sig till familjerådgivningen. Familjerådgivningen är kostnadsfri och det går att vara anonym. Familjerådgivningen är belägen i Leksand och bedrivs i samarbete mellan kommunerna Leksand, Rättvik, Gagnef och Vansbro.

Skilda världar

En skilsmässa är ofta smärtsam för alla inblandade och det är lätt som barn att hamna mitt emellan föräldrarnas önskemål och behov. Det är oftast lättare för barnen att prata med en utomstående.

Socialtjänsten i Rättvik erbjuder därför stödgrupper till barn och ungdomar med separerade föräldrar. Grupperna är kostnadsfria och riktar sig till barn och ungdomar upp till 18 år. Grupperna leds av två familjebehandlare.

Målet med gruppverksamheten är att barnen och ungdomarna ska bli stärkta i sig själva för att lättare våga ge uttryck för egna behov. Det är också viktigt för dem att veta att de inte är ensamma och i gruppen får de träffa andra som lever i liknande situation.

Kontakta gärna socialtjänstens familjebehandlare via receptionen, 0248‑70 220 om du vill ha mer information.