Familjerätt

På familjerätten kan du få hjälp eller rådgivning om frågor som rör separation, skilsmässa, vårdnad, boende och umgänge, faderskap och föräldraskap samt adoptioner.

Vid familjerätten kan vi hjälpa er föräldrar med frågor om barns vårdnad, boende och umgänge. Föräldrar kan få rådgivning och hjälp vid separation samt erbjudas möjlighet att komma på samarbetssamtal och att teckna avtal.

Familjerätten arbetar även med att fastställa faderskap och föräldraskap, genomföra adoptionsutredningar och på uppdrag av domstol vårdnad-, boende- och/eller umgängesutredningar.

Övriga ärenden som kan förekomma på familjerätten är att på begäran av domstol avge yttrande vid barns namnbyte, yttrande vid passansökan och att lämna upplysningar vid äktenskapsskillnad.

Har du frågor eller funderingar som handlar om familjerätt är du välkommen att ta kontakt. Du får vara anonym. Om du inte pratar svenska så bra och behöver tolk, anlitar vi tolkförmedling.

Blankett för att ansöka om skilsmässa hittar du via Mora tingsrätt Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster. och Domstolsverket Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster..

Föräldrar som i första hand behöver bearbeta sin vuxenrelation hänvisas till familjerådgivningen.

Kontakt

Familjerättssekreterare
Lena Linzie
0248-70 211

Måndag, onsdag, torsdag och fredag
klockan 8.30–9.30

Socialförvaltningen
Reception 0248-70 220

Besöksadress
Golfvägen 1 A
Rättvik

Postadress
Rättviks kommun
795 80 Rättvik