Rättviks kommun
Rättviks kommun

Rättviks kommun

Telefon, växel: 0248-70 000
kommun@rattvik.se
fax 0248-70 150

Kommunledningskontor

0248-70 111, 0248-70 113, 0248-70 184
fax 0248-70 150

Stab- och serviceförvaltning

växel 0248-70 000
fax 0248-70 150

Presskontakt

Kommunchef
Ulf Israelsson
0248-70 136

Kommunikatör
Martin Litens
0248-70 124

Webbansvarig
Carl-Johan Uhlin
0248-70 125

Dataskyddsombud för Rättviks kommun
Erik Linder
dataskyddsombud@rattvik.se
0248-70 141

Färdtjänst, riksfärdtjänst
0243-31 81 60
Telefontid: 10-12
fardtjanst@dalatrafik.se

Beställning av färdtjänstresa
Dalatrafiks beställningscentral 0774-44 00 00

Räddningstjänst

0248-70 990

Sotning

0248-70 980

It-enhet

0248-70 202

Barn- och utbildningsförvaltning

0248-70 266
barn.utbildning@rattvik.se

Ungdomsmottagning

0248-70 020

Rättvik kultur

0248-70 195, fax 0248-70 199

Arbetsmarknadsenhet, Ta-Till-Vara

0248-70 170

Samhällsutvecklingsförvaltning

0248-70 000
gata.trafik@rattvik.se
mark.plan@rattvik.se
miljo.bygg@rattvik.se
kultur@rattvik.se
bibliotek@rattvik.se
fritid@rattvik.se

Socialförvaltning

0248-70 220
sociala@rattvik.se
fax 0248-70 305

Överförmyndare

Handläggningen är flyttad till Mora
0250-26 350