Rättviks kommun

Kommunledningskontor

TF Kommunchef
Malm, Johan
0248-70 180

Stab- och serviceförvaltning

växel 0248-70 000

TF Förvaltningschef
Anki Pellgård
0248-70 110

Kanslichef
Johan Malm
0248-70 180

Kommunikatör

Martin Litens

0248-70 124

Webbansvarig

Carl-Johan Uhlin

0248-70 125

Färdtjänst, riksfärdtjänst

0243-31 81 60

Telefontid: 10-12

fardtjanst@dalatrafik.se

Beställning av färdtjänstresa

Dalatrafiks beställningscentral 0774-44 00 00

Räddningstjänst

0248-70 990

Brandskyddskontroll

0248-70 980

It-enhet

0248-70 202

Barn- och utbildningsförvaltning

0248-70 266

barn.utbildning@rattvik.se

Ungdomsmottagning

0248-70 020

Rättvik kultur

0248-70 195, fax 0248-70 199

Ta-Till-Vara butik

0248-70 170

Samhällsutvecklingsförvaltning

0248-70 000

gata.trafik@rattvik.se

mark.plan@rattvik.se

miljo.bygg@rattvik.se

kultur@rattvik.se

bibliotek@rattvik.se

fritid@rattvik.se

Socialförvaltning

0248-70 220

sociala@rattvik.se

fax 0248-70 305

Överförmyndare

Handläggningen är flyttad till Mora.

0250-26 350