Samhällsinformation

Arbetsförmedling

0771-60 00 00

Försäkringskassan, privatpersoner

0771-52 45 24

Kronofogdemyndigheten

0771-73 73 00

Länsstyrelsen i Dalarna

010-225 00 00

Polisen

114 14

Larmnummer 112

Skatteverket

0771-567 567

Visit Dalarna

0771-626 262

Ungdomsmottagning 

0248-70 020

Hälso- och sjukvård

Rättviks vårdcentral

0248-49 47 28

Sjukvårdsupplysningen råd om vård dygnet runt

1177

Övriga

Cancerfondens informationstjänst

010-199 10 10