Rättviks kommun
Rättviks kommun

Samhällsinformation

Samhällsinformation

Arbetsförmedling
0771-60 00 00

Brottsofferjouren i Leksand
0247-13 321

Försäkringskassan, privatpersoner
0771-52 45 24

Kronofogdemyndigheten
0771-73 73 00

Länsstyrelsen i Dalarna
023-81 000

Polisen
114 14
Larmnummer 112

Skattemyndigheten
0771-567 567
Servicetelefon, dygnet runt 020-56 70 00

Turistbyrå, Rättvik 
0248-79 72 00

Ungdomsmottagning 
0248-70 020

Hälso- och sjukvård

Rättviks vårdcentral
0248-49 47 28

Sjukvårdsupplysningen råd om vård dygnet runt
11 77

Övriga

AIDS-jouren
020-78 44 40

Barn- och ungdomspsykiatri, Mora
0250-49 36 80

Cancerfondens informationstjänst
020-22 21 11