Näringsliv

Förvaltningschef

Backlund, Per-Johan

0248-70 164

Projektledare/samordnare inom exploatering, etablering och plan med inriktning näringsliv

Back, Helena
0248-70 512

Utvecklingsstrateg
Lejoneke, Per
0248-70 148