Näringsliv

Förvaltningschef

Backlund, Per-Johan

0248-70 164

Projektledare/samordnare inom exploatering, etablering och plan med inriktning näringsliv

Back, Helena

0248-70 512