Rättviks kommun
Rättviks kommun

Kommunkontor

Växel, reception, information

0248-70 000
fax 0248-70 150

Andersson, Agneta
0248-70 909

Kommunfullmäktiges ordförande
Jones, Jonny
0248-70 135

Kommunalråd 1, ordförande i kommunstyrelsen och i kommunstyrelsens utvecklingsutskott
Riesbeck, Annette
0248-70 250

Kommunalråd 2, ansvar för sociala frågor
Ollen, Fredrik
0248-70 600

Kommunalråd 3, ansvar för bildningsfrågor
Stridh, Joanna
0248-70 640  

Oppositionsråd
Dahlquist, Jan
0248-70 630

Kansli

Kommunchef
Israelsson, Ulf
0248-70 136

Kommunsekreterare
Renbro, Terese
0248-70 184

Kommunikatör
Litens, Martin
0248-70 124

Nämndsekreterare vikarierande
Östberg, Margareta
0248-70 113

Registrator
Lundbäck, Karin
0248-70 111

Webbredaktör
Uhlin, Carl-Johan
0248-70 125

Centralarkiv
Back Kuismin, Christina
0248-70 307   

Ekonomienhet

fax 0248-70 150

Ekonomichef
Lissåker, Ann
0248-70 116

Inköpssamordnare
Linder, Erik
0248-70 141

Ekonomer
Berg Melby, Gudrun
0248-70 106
Danielsson, Jenny
0248-70 118
Gavatin, Markus
0248-70 271
Winter, Eva
0248-70 254
Hansson, Camilla
0248-70 123
Ramberg, Anita
0248-70 120

Personalenhet

Personalchef/HR-ansvarig
Pellgård, Anki
0248-70 110

Personalstrateger
Alfredsson, Linda
0248-70 117
Andersson, Jenny
0248-70 301
Pellgård, Ann-Christin
0248-70 110

Löneadministratörer
Brandt, Linda
0248-70 054
Harsia Ollas, Lena
0248-70 052
Jonsson, Liz
0248-70 109
Lindqvist, Katarina
0248-70 256

Bemanningsenheten
0248-70 100

Enhetschef
Staffas, Marie
0248-70 403

Överförmyndare

fax 0248-70 150

Wärnhem, Thomas
0248-70 330

Överförmyndare i Samverkan i Övre Dalarna
0250-26 350

Fackföreningar  

Kommunal
0248-70 296
fax 0248-70 319

Lärarförbundet
0248-70 298

Lärarnas Riksförbund
0248-70 130

Vision
0248-70 171