Kommunkontor

Växel, reception, information

0248-70 000

Kommunchef TF

Johan Malm
0248-70 180

Kommunfullmäktiges ordförande

Jonas Björ

0248-70 135

Kommunalråd 1, ordförande i kommunstyrelsen och i allmänna utskottet

Ulrica Momqvist

0248-70 250

Kommunalråd 2, ansvar för sociala frågor

Fredrik Ollén

0248-70 600

Kommunalråd 3, ansvar för bildningsfrågor

Joanna Stridh

0248-70 640

Ordförande samhällsutvecklingsutskottet

Jonny Jones

0248-70580

Ordförande miljö- och byggnadsnämnden

Hans Furn

0248-70 365

Oppositionsråd

Wenngren, Daniel

0248-70 630

Kansli

Kanslichef

Johan Malm

0248-70 180


Kommunsekreterare
Erika Friberg
0248-70 184


Kommunikatör

Martin Litens

0248-70 124

Registrator

Vakant


Nämndsekreterare
Jonathan Lehmann Molander
0248-70 113

Webbredaktör

Carl-Johan Uhlin

0248-70 125

Centralarkiv

Christina Back Kuismin

0248-70 307


Växel, reception

Agneta Andersson

Mia Nicolaisen
 

Ekonomienheten

Ekonomichef

Ann Lissåker

0248-70 116

Redovisningsansvarig

Cecilia Forsberg
0248-70 718

Inköpssamordnare

Erik Linder

0248-70 141

Ekonomer

Jessica Dahlström
0248-70 271

Camilla Hansson

0248-70 123

Maria Paulsson

0248-70 254

Jenny Spangenberg Uddenfeldt

0248-70 120

Sofia Sjöström,
0248-70 106

Controller

Vakant

HR-avdelning

HR-chef

Anki Pellgård

0248-70 110


HR-generalist
Jonas, Berggren
0248-70 256

HR-strateger

Linda Alfredsson

0248-70 117

Jenny Andersson

0248-70 301

Mia Tull

0248-70 115

Lönehandläggare

Wellander, Sophia

0248-70 054

Harsia-Ollas, Lena

0248-70 052

Jonsson, Elizabet
0248-70 109

Bemanningsenheten

0248-70 100

Enhetschef

Marie Staffas

0248-70 403

Överförmyndare

Thomas Wärnhem

0248-70 330

Överförmyndare i Samverkan i Övre Dalarna

0250-26 350

Fackföreningar  

Kommunal

0248-70 296

Sveriges Lärare

0248-70 298

Vision

0248-70 171