Rättviks kommun
Inloggning för skribenter
Personalinloggning mejlprogram

Kommunkontor

Växel, reception, information

0248-70 000
fax 0248-70 150

Andersson, Agneta
0248-70 909

Kommunalråd

Riesbeck, Annette
0248-70 250

Kommunfullmäktiges ordförande
Roos, Anna-Maja
0248-70 135    

Förtroendevalda

Oppositionsråd
Dahlquist, Jan
0248-70 630

Finansutskott, Skoljordbruk AB
Jones, Jonny
0248-70 635

Socialutskott, gemensam nämnd sociala, individnämnd
Ollén, Fredrik
0248-70 600

Bildningsutskottet, gemensam nämnd vuxenutbildning, personalutskottet, folkhälsorådet
Stridh, Joanna
0248-70 640

Samhällsbyggnadsutskott
Ordförande  su Furn, Hans

Miljö- och byggnadsnämnd
Daniels, Rune
0248-70 365

Ordförande brottsförebyggande rådet (BRÅ)
Daniels, Rune

Kansli

Kommunchef
Israelsson, Ulf
0248-70 136

Kommunsekreterare
Renbro, Terese
0248-70 184

Informatör
Litens, Martin
0248-70 124

Nämndsekreterare
Vakant
0248-70 113

Registrator
Lundbäck, Karin
0248-70 111

Webbredaktör
Eriksson, Nina
0248-70 125

Centralarkiv

Back Kuismin, Christina
0248-70 307 

Johansson, Mia
0248-70 307    

Ekonomienhet

fax 0248-70 150

Ekonomichef
Lissåker, Ann
0248-70 116

Inköpssamordnare
Linder, Erik
0248-70 141

Ekonomer

Berg Melby, Gudrun
0248-70 106
Bälter, Anne
0248-70 118
Gavatin, Markus
0248-70 271
Tranelid, Lie
0248-70 254
Hansson, Camilla
0248-70 123
Ramberg, Anita
0248-70 120
Winter, Eva
0248-70 315

Personalenhet

Personalchef
Nises Borgström, Anna
0248-70 138

Personalstrateger

Back, Ulf
0248-70 115
Laforet, Anna
0248-70 115 
Brykt, Inger
0248-70 110
Lodin, Frida
0248-70 301 

Löneassistenter
0248-70 777

Brandt, Linda
Hansson, Linda
Harsia Ollas, Lena
Jonsson, Liz
Jonsson, Per, systemförvaltare
Lindqvist, Katarina

Överförmyndare

fax 0248-70 150

Welin-Berger, Nicke
0248-70 330 

Överförmyndare i Samverkan i Övre Dalarna
0250-26 350 

Fackföreningar  

Kommunal
0248-70 296
fax 0248-70 319

Lärarförbundet
0248-70 298

Lärarnas Riksförbund
0248-70 130

Vision
0248-70 171