Rättviks kommun
Rättviks kommun

Kommunkontor

Växel, reception, information

0248-70 000
fax 0248-70 150

Andersson, Agneta
0248-70 909

Kommunalråd, gemensam nämnd inom soc

Riesbeck, Annette
0248-70 250

Kommunfullmäktiges ordförande
Jones, Jonny
0248-70 135   

Oppositionsråd
Dahlquist, Jan
0248-70 630

Finansutskott, Skoljordbruk AB

Socialutskott, individnämnd, gemensam hjälpmedelsnämnd
Ollén, Fredrik
0248-70 600

Bildningsutskottet, gemensam nämnd vuxenutbildning, personalutskottet, folkhälsorådet, språktolknämnd
Stridh, Joanna
0248-70 640

Samhällsbyggnadsutskott
Ordförande su Furn, Hans

Miljö- och byggnadsnämnd
Daniels, Rune
0248-70 365

Ordförande brottsförebyggande rådet (BRÅ)
Daniels, Rune

Kansli

Kommunchef
Israelsson, Ulf
0248-70 136

Kommunsekreterare
Renbro, Terese
0248-70 184

Kommunikatör
Litens, Martin
0248-70 124

Nämndsekreterare
Tysk, Ulrika
0248-70 113

Registrator
Lundbäck, Karin
0248-70 111

Webbredaktör
Uhlin, Carl-Johan
0248-70 125

Centralarkiv

Back Kuismin, Christina
0248-70 307 

Johansson, Mia
0248-70 307    

Ekonomienhet

fax 0248-70 150

Ekonomichef
Lissåker, Ann
0248-70 116

Inköpssamordnare
Linder, Erik
0248-70 141

Ekonomer
Berg Melby, Gudrun
0248-70 106
Danielsson, Jenny
0248-70 118
Gavatin, Markus
0248-70 271
Tranelid, Lie
0248-70 254
Hansson, Camilla
0248-70 123
Ramberg, Anita
0248-70 120

Personalenhet

Personalchef/HR-ansvarig
Bridal, Christel
0248-70 138

Personalstrateger
Ulf, Back
0248-70 115
Andersson, Jenny
0248-70 301
Wikström, Anna
0248-70110

Löneassistenter
0248-70 777

Brandt, Linda
Harsia Ollas, Lena
Jonsson, Liz
Jonsson, Per, systemförvaltare

Bemanningsenheten
0248-70 100

Enhetschef
Staffas, Marie
0248-70 403

Överförmyndare

fax 0248-70 150

Welin-Berger, Nicke
0248-70 330 

Överförmyndare i Samverkan i Övre Dalarna
0250-26 350 

Fackföreningar  

Kommunal
0248-70 296
fax 0248-70 319

Lärarförbundet
0248-70 298

Lärarnas Riksförbund
0248-70 130

Vision
0248-70 171