Felanmälan

Fjärrvärme, Värmevärden Siljan AB

0200-75 16 60, kundservice@varmevarden.se

Gatubelysning

Har någon lampa slocknat, gör en felanmälan till Dala Energi.

Felanmälan gatubelysning. Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Vid felanmälan av Trafikverkets gatubelysning hänvisar vi till Trafikverkets tel 0771‑921 921.

E-post: trafikverket@trafikverket.se

Gator, gång- och cykelvägar

Gator, gång- och cykelvägar i centrala Rättvik förutom riksväg 70 och länsväg 301/Centralgatan.

Trafik, ungdoms och fritidsenheten, gata.trafik@rattvik.se, tel 0248-70 119.

Vägarna i byarna sköts av vägföreningar alternativt vägsamfälligheter.

Rättviks Fastigheter AB

Behövs något åtgärdas i din lägenhet, lokal eller i ditt närområde?

Felanmälan via webbformulär Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster. eller kontakta kundtjänst under kontorstid 0248-70 290. Akuta fel mellan 7-16 vardagar 0248-70 295 övriga tider ring 074-638 98 43.

Vatten och avlopp

Har du stopp i avloppet inne på din fastighet, ring en rörmokare.
Först kan du testa med sugkopp och rensband tillsammans med hett vatten.

Om du har kommunalt avlopp och misstänker att stoppet är på den kommunala ledningen ring Dala Vatten och Avfalls kundservice 0247-44 100 vid akuta problem efter kontorstid 023-133 08

Akut slamtömning ring 0243-25 70 10

Återvinningsstationer

Om det är fullt i behållarna eller nedskräpat vid återvinningsstationen ska du ringa Förpacknings- och tidningsinsamlingen AB (FTIAB). De sköter återvinningsstationerna där du kan lämna sorterade förpackningar.

FTIAB har ansvaret för att behållare är tömda och att det är städat på platsen.

Telefon 0200-88 03 11 eller e-post info@ftiab.se