Rättviks kommun
Rättviks kommun

Samhällsutvecklingsförvaltningen

Förvaltningschef
Gahnshag, Jonny
0248-70 164

Mark- och planenheten

Enhetschef
Sydén Anders
0248-70 153

Kommunarkitekt  
0248-70 160

Planarkitekt
Udd, Sara
0248-70 161

Energi- och klimatrådgivare 
Andersson, Niklas
0247-80 329   

GIS/Karta, mätning och adresser  
Persson, Carl-Anders

0248-70 181

Markansvarig
Liss-Sars, Sandra
0248-70 152

Parkeringstillstånd, lokala trafikföreskrifter,
samhällsbetalda resor och kollektivtrafik
  
Engström, Jeanette

0248-70 155

Byggnadsvård
Jones, Benny

0248-70 492

Snickås, Östen
0248-70 413

Matsson, Tomas
0248-70 098

Vägar, allmän platsmark  
Layton, Robin
0248-70 119
Haglund, Ulf
0248-70 189

Färdtjänst, riksfärdtjänst

fardtjanst@dalatrafik.se
0243-31 81 60

Miljö och bygg

Näringslivskontor

Rättvik kultur

Ungdoms- och fritidsenheten