Rättviks kommun
Rättviks kommun

Samhällsutvecklingsförvaltningen

Förvaltningschef
Gahnshag, Jonny
0248-70 164

Mark och plan samt mät/karta/GIS frågor
E-post: mark.plan@rattvik.se

Planarkitekt
0248-70 161   

GIS/Karta, mätning och adresser
Snis, Lena  
0248-70 181

Mark/exploateringsingenjör
Liss-Sars, Sandra, telefontid måndag-torsdag 10-12
0248-70 152

Vägar och trafik samt byggnadsvård
e-post: gata.trafik@rattvik.se

Parkeringstillstånd, lokala trafikföreskrifter,
samhällsbetalda resor och kollektivtrafik
  
Engström, Jeanette

0248-70 155

Fakturor/ekonomi
Åhrberg, Annika
0248-70 134

Byggnadsvård
Jones, Benny
0248-70 492
Matsson, Tomas
0248-70 098

Vägar, allmän platsmark  
Layton, Robin
0248-70 119

Färdtjänst, riksfärdtjänst

fardtjanst@dalatrafik.se
0243-31 81 60

E-post:

Mark och plan

Miljö och bygg

Näringslivskontor

Rättvik kultur

Ungdoms- och fritidsenheten