Samhällsutvecklingsförvaltningen

Förvaltningschef

Backlund, Per-Johan

0248-70 164

Utvecklingsstrateg

Lejoneke, Per
0248-70 148

Projektledare/samordnare inom exploatering och plan med inriktning näringsliv

Back, Helena

0248-70 512

Fakturafrågor SUF

Åhrberg, Annika

0248-701 34

Mark- och planchef

Säfström, Fredrika
0248-70 161

Mark och exploateringsstrateg

Robert Lundgren
0248-70157

GIS/Karta, mätning och adresser

Snis, Lena  

0248-70 181

Lotta Kajgård
0248-70 175


Markansvarig
Wallinder, Linnea
0248-70 147


Planarkitekt

Lindbom, Anna

0248-70 160


Trafik, ungdoms- och fritidschef

Ytfeldt, David

0248-70 225

Skolskjuts, parkeringstillstånd, samhällsbetalda resor och kollektivtrafik

Engström, Jeanette

0248-70 155

Byggnadsvård

Jones, Benny

0248-70 492

Matsson, Tomas

0248-70 098

Vägar, allmän platsmark och lokala trafikföreskrifter 

Layton, Robin

0248-70119


Färdtjänst, riksfärdtjänst

fardtjanst@dalatrafik.se

0243-31 81 60

E-post:

Stab, plan, mark och näringsliv

mark.plan@rattvik.se

Trafik, ungdom och fritidsenheten

gata.trafik@rattvik.se

fritid@rattvik.se

Miljö och byggenheten

miljo.bygg@rattvik.se

Kulturenheten

kultur@rattvik.se

bibliotek@rattvik.se

bildarkivet@rattvik.se