Rättviks kommun
Rättviks kommun

Samhällsutvecklingsförvaltningen

Stab, plan, mark och näringsliv
E-post: mark.plan@rattvik.se

Förvaltningschef
Gahnshag, Jonny
0248-70 164

Verksamhetsutvecklare, Hållbarhetsstrateg
Svensson, Markus
0248-70 514

Projektledare/samordnare inom exploatering och plan med inriktning näringsliv
Back, Helena
0248-70 512

Fakturafrågor SUF
Åhrberg, Annika
0248-701 34

Planarkitekt
Ekinci, Michelle
0248-70 161   

GIS/Karta, mätning och adresser
Snis, Lena  
0248-70 181

GIS-ingenjör, drift/underhåll av kartsystem
Tynell, Roger - börja mitten mars 2021
0248-70 175

Mark och exploateringsansvarig
Björklund, Lena-Stina
0248-70 189

Vägar och trafik samt byggnadsvård
E-post: gata.trafik@rattvik.se

Trafik, ungdoms- och fritidschef
Bifrost, Bo
0248-70 225

Parkeringstillstånd, lokala trafikföreskrifter,
samhällsbetalda resor och kollektivtrafik
  
Engström, Jeanette

0248-70 155

Byggnadsvård
Jones, Benny
0248-70 492
Matsson, Tomas
0248-70 098

Vägar, allmän platsmark  
Layton, Robin
0248-70 119

Färdtjänst, riksfärdtjänst

fardtjanst@dalatrafik.se
0243-31 81 60

E-post:

mark.plan@rattvik.se

gata.trafik@rattvik.se

Miljo.bygg@rattvik.se

kultur@rattvik.se

bibliotek@rattvik.se

fritid@rattvik.se