Rättviks kommun
Rättviks kommun

Socialförvaltningen

Reception (socialsekreterare)

0248-70 220 Telefonen öppen 8.30-12,13-16, öppen för besök 10-12,13-14.30 fredag 10-12
fax 0248-70 305
E-post: sociala@rattvik.se  

Anhörigstöd Buketten
Van Aarem Susanne
0248-70 394

Familjebehandlare

0248-70 373

Ungdomsmottagning

0248-70 020  

Rättviks kommuns rehabilitering

Arbetsterapeuter, sjukgymnaster och hjälpmedel
0248-70 350

MAR (medicinskt ansvarig för rehabilitering)
Hellberg-Sandberg, Helena
0248-70 620

Bemanningsenheten
0248-70 100

Trygghetslarm, larmadministratör 

trygghetslarm@rattvik.se
0248-70 410

Förvaltningschef
Granath, Annelie
0248-70 215

Verksamhetschef, stöd och omsorg
Eriksson, Betty-Ann
0248-70 308

Verksamhetschef, utveckling och stöd
Klingh, Gunilla
0248-70 200

TF Verksamhetschef, vård och omsorg
Hållmats, Anna-Lena
0248-70 273

Utvecklingsledare socialförvaltningen
Johnson, Britta
0248-70 208

Enhetschef IFO
Fific, Zilha
0248-70 484

1:e socialsekreterare vuxna
Olsson, Marie
0248-70 220

1:e socialsekreterare barn och EKB
Rocking, Lovisa
0248-70 220

Missbruksrådgivare
0248-70 220

Enhetschef biståndshandläggning
Göras, Karin
0248-70 224

Biståndshandläggare
0248-70780

Henriksson, Emelie
Karlsson, Johanna
Lövstrand, Julia
Norgren, Pia
Syrén, Susanne

Biståndshandläggare LSS
Olsson, Björn
0248-70 223
Rudehall Sjögren, Anette
0248-70 396

Enhetschef bemanningsenheten
Staffas, Marie
0248-70 403

Anhörigsamordnare Buketten
0248-70 394

E-hälsostrateg
Holén Åsa
0248-70 610

Skuldrådgivning
Gellerbrant, Linda
0248-70 182

MAS-medicinskt ansvarig sjuksköterska
Holén, Åsa
0248-70 610

Dödsboanmälan
Zeneli, Sofia
0248-70 277
Gellerbrant, Linda
0248-70 182

Faderskapsanmälan
Gellerbrant, Linda
0248-70 182
Zeneli, Sofia
0248-70 277
Kimura, Josephine
0248-70 220

Enhetschef HS-enheten
Jareholm, Åsa
0248-70 381

LSS-sköterska
0248-70 488

Dietist
Nallgård, Linnea
0248-70 105

Avgiftshandläggare hemtjänst, särskilt boende och IFO
Löf, Birgit
0248-70 332

Steger Engholm, Annelie
0248-70 333

Ungdomscoach, projekt Fokus 16-25
Look, Ami
0247-80 153, 070-373 46 12

Enhetschef kontaktpersoner och ledsagare
Pedersen, Jessica
0248-70 383

Enhetschef Trygg hemgång, Boendesamordnare
Eriksson, Jonas
0248-70 670