Rättviks kommun
Rättviks kommun

Socialförvaltningen

Reception (socialsekreterare)

0248-70 220
fax 0248-70 305
E-post: sociala@rattvik.se  

Anhörigstöd Buketten
Van Aarem Susanne
0248-70 394

Familjebehandlare

0248-70 373

Ungdomsmottagning

0248-70 020  

Rättviks kommuns rehabilitering

Arbetsterapeuter, sjukgymnaster och hjälpmedel
0248-70 350

Bemanningsenheten

0248-70 100

Trygghetslarm, larmadministratör 

trygghetslarm@rattvik.se
0248-70 410

Socialchef, förvaltningschef
Fröyen, Lena
0248-70 215

Verksamhetschef, stöd och omsorg
Eriksson, Betty-Ann
0248-70 308

Verksamhetschef, utveckling och stöd
Klingh, Gunilla
0248-70 200

Verksamhetschef, vård och omsorg
Granath, Annelie
0248-70 312

Enhetschef IFO
0248-70 484

1:e socialsekreterare vuxna
Olsson, Marie
0248-70 220

1:e socialsekreterare barn och EKB
Niklasson, Karin
0248-70 220

Missbruksrådgivare
0248-70 220

Enhetschef biståndshandläggning
Göras, Karin
0248-70 224

Biståndshandläggare
0248-70780

Karlsson, Johanna
Lundberg,Lisen
Norgren, Pia
Syrén, Susanne
Torrång, Elin

Biståndshandläggare LSS
Olsson, Björn
0248-70 223
Rudehall Sjögren, Anette
0248-70 396

Enhetschef bemanningsenheten
Staffas, Marie
0248-70 403

Anhörigsamordnare Buketten
0248-70 394

E-hälsostrateg
Holén Åsa
0248-70 610

Skuldrådgivning
Gellerbrant, Linda
0248-70 182

MAS-medicinskt ansvarig sjuksköterska
Holén, Åsa
0248-70 610

Dödsboanmälan
Zeneli, Sofia
0248-70 277
Löf, Birgit
0248-70 332

Faderskapsanmälan
Gellerbrant, Linda
0248-70 182
Zeneli, Sofia
0248-70 277
Kimura, Josephine
0248-70 220

Enhetschef HS-enheten
Jareholm, Åsa
0248-70 381

Demenssköterska
Svensson, Ingrid
0248-70 477

LSS-sköterska
Mollakuqe, Shake
0248-70 488

Dietist
Nallgård, Linnea
0248-70 105

Avgiftshandläggare hemtjänst, särskilt boende och IFO
Löf, Birgit
0248-70 332

Steger Engholm, Annelie
0248-70 333

Ungdomscoach, projekt Fokus 16-25
Look, Ami
0247-80 153, 070-373 46 12

Enhetschef kontaktpersoner och ledsagare
Pedersen, Jessica
0248-70 383

Enhetschef Trygg hemgång, Boendesamordnare
Eriksson, Jonas
0248-70 670