Socialförvaltningen

Reception (socialsekreterare)

0248-70 220 Telefonen öppen klockan 8.30–12,13–16, öppen för besök 10–12,13–14.30 fredag 10–12.

Fax 0248-70 305

E-post: sociala@rattvik.se  

Förvaltningschef

Granath, Annelie

0248-70 215

Verksamhetschef, Stöd och omsorg
Fröyen, Lena

0248-70 308

Verksamhetschef, Utveckling och stöd

Kling, Gunilla

0248-70 200

Verksamhetschef, Vård och omsorg

Wikholm, Mathilda
0248-70 088

Utvecklingsledare socialförvaltningen

Johnson, Britta

0248-70 208

Utvecklingsstrateg LSS

Baekkelund, Marita

0248-70 477

Anhörigkonsulent

Sofia Lirkas

0248-70 394

Familjebehandlare

0248-70 373

Ungdomsmottagning

0248-70 020  

Rättviks kommuns rehabilitering

Arbetsterapeuter, sjukgymnaster och hjälpmedel

0248-70 350

MAR (medicinskt ansvarig för rehabilitering)

Hellberg-Sandberg, Helena

0248-70 620

MAS (medicinskt ansvarig sjuksköterska)

Holén, Åsa

0248-70 610

Systemförvaltare

Andersson, Carina

0248-70 608

Bemanningsenheten

0248-70 100

Trygghetslarm, larmadministratör 

trygghetslarm@rattvik.se

0248-70 410

Enhetschef IFO barn och familj

Fific, Zilha
0248-70 484

Arbetsledare barn och familj
Nygårds, Jenny
0248-70 220
Gammelgård, Julia
0248-70 220


Enhetschef IFO vuxen och öppenvård

Börjel, Anna
0248-70 216

Arbetsledare vuxen och öppenvård
Eriksson, Auli
0248-70 220

Enhetschef biståndshandläggning

Göras, Karin

0248-70 224

Biståndshandläggare

0248-70 780

Camejo,Soleda

Henriksson, Emelie

Karlsson, Johanna

Norgren, Pia
Sjögren, Matilda

Syrén, Susanne

Biståndshandläggare LSS

Olsson, Björn

0248-70 223

Rudehall Sjögren, Anette

0248-70 396

Enhetschef bemanningsenheten

Staffas, Marie

0248-70 403

E-hälsostrateg

Holén Åsa

0248-70 610

Skuldrådgivning

Gellerbrant, Linda

0248-70 220

Dödsboanmälan

Zeneli, Sofia

0248-70 220

Gellerbrant, Linda

0248-70 220

Faderskapsanmälan

Gellerbrant, Linda

0248-70 220

Zeneli, Sofia

0248-70 220

Lena Linzie

0248-70 211

Enhetschef HS-enheten

Engel, Torsten

0248- 70 381

LSS-sköterska

0248-70 488

Dietist

Nallgård, Linnea

0248-70 105

Avgiftshandläggning

0248-70 332

Telefontid helgfria vardagar mellan 10-11


Nämndadministration socialutskottet

Steger Engholm, Annelie

0248-70 820
Hodén, Emmy
0248-70 821

Enhetschef Trygg hemgång, Boendesamordnare

Solarfs, Helen

0248-70 040