Furudal, Orestrand och hemtjänst

Orestrand, Furudal

fax 0258-10 729

Enhetschef

Mans, Eva

0248-70 033

Assistent​

Rönnblom, Eva

0248-70 481

Sjuksköterska, expedition

0258-10 892

Avdelning 1

0258-10 893

Avdelning 2

0258-10 894


Aktivitetssamordnare
0258-10 810

Kök, Furan

0258-10 896

Hemtjänsten Norra

Enhetschef hemtjänsten

Modig, Yvonne

0248-70 322

Enhetschef gruppledare och assistenter

Eloranta, Erja

0248-70 242

Gruppledare hemtjänsten Norra

Henriks, Eva-Lena

0258-70 524

Assistent

Sannervik, Anna

0248-70 032