Omsorg om funktionsnedsatta

Administrativ assistent LSS

Stöd och omsorg
0248-70 309

Boendestöd
Berg-Landgren Jacquelin
0248-70 903

Enhetschef, daglig verksamhet och boendestöd

Ås Backlund, Anette

0248-70 471

Samordnare LSS

Löfhaugen, Åsa
0248-70 494

Daglig verksamhet

Enåboden

Torggatan 8B, Rättvik

0248-70 663

Knuten

Reparatörvägen 10, Rättvik

0248-70 343

Servicegruppen

Höök Olles väg 6B, Rättvik

0248-70 041, 0248-70 493

Stjärngruppen

Reparatörvägen 10, Rättvik

0248-70 389, 0248-70 499

Boendestöd

0248-70 201
0248-70 045
0248-70 344
0248-70 379

Enhetschef, gruppboende

Fernström, David

0248-70 491
Jacobs, Marcel
0248-70 334
Johansson, Jörgen
0248-70 622

Enålunds serviceboende

Enålundsvägen 4, Rättvik

0248-70 623, 0248-70 624

Höök Olles gruppboende

Höök Olles väg 4A, 0248-70 395

Läkarvillan gruppboende

Torggatan 20, Rättvik 0248-70 486

Nyåkerns gruppbostad

Boda Nyåkersgatu 4, Boda

0248-70 8400248-70 841

Solkullan gruppboende

Torggatan 11B, Rättvik

0248-70 380

Torggatans gruppbostad

Torggatan 6B, Rättvik

0248-70 414, 0248-70 424

Utsikten gruppboende

Hansvägen 8, Boda Kyrkby

0248-70 487, 0248-70 697

Ängen gruppboende

Skolgatan 9, Rättvik

0248-70 354

 

Kontaktpersoner, ledsagarservice LSS

Wiklund, Hanna

0248-70 625

Utvecklingsstrateg LSS

Baekkelund, Marita

0248-70 477