Arbetsmarknadsenheten

Arbetsmarknadsenheten, AME

Enhetschef

Kronbrink, Nina

0247-80 483

Coachingteamet för Nedansiljans Samordningsförbund Leksand/Rättvik/Gagnef

Borssén, Linda

0247-80 694

Hansson, Linnea

0247-80 388

Handledare

Gustavsson, Roger

0247-80 596

Grundell, Tomas

0247-80 346

Ta–Till–Vara, butik

0248-70 170

Fixar Malte

0248-70 170

Coach/samordnare AME

Östmark, Ewa

0247-80 426