Arbetsmarknadsenheten

Arbetsmarknadsenheten, AME

Enhetschef

Wik-Iveta, Sabina

0247-80 804

Coachingteamet för Nedansiljans Samordningsförbund Leksand/Rättvik/Gagnef

Borssén, Linda

0247-80 694

Hansson, Linnea

0247-80 388

Handledare

Gustavsson, Roger

0247-80 596

Grundell, Tomas

0247-80 346

Bruhn, Peter
0247-80 810

Ta–Till–Vara, butik

0248-70 170

Fixartjänst

0248-70 170

Coach/samordnare AME

Östmark, Ewa

0247-80 426