Rättviks kommun
Rättviks kommun

Besöksadresser

Rättviks kommun, kommunledningskontor

Vasagatan 1, 795 30 Rättvik
Öppet: Vardagar kl. 8–12, 13–16
Dag före röd dag: kl. 8–12
Växel 0248-70 000 öppen vardagar kl. 8–12, 13–16
Fax 0248-70 150
E-post: kommun@rattvik.se

Barn- och utbildningsförvaltning

Golfvägen 1, 795 33 Rättvik
Öppet: Vardagar kl. 8–12, 13–16
Dag före röd dag: kl. 8–12
E-post: barn.utbildning@rattvik.se

Stiernhööksgymnasiet i Rättvik

Masvägen 15, 795 32 Rättvik
E-post: gymnasiet@rattvik.se

Samhällsutvecklingsförvaltning

Förvaltningschef, Vasagatan 1, kommunhuset, 795 30 Rättvik
Öppet: kl. 8–12, 13–16,
Dag före röd dag: kl. 8–12
E-post: jonny.gahnshag@rattvik.se

Mark-och planenhet och Miljö- och byggenheten

Vasagatan 1, Flygelbyggnaden, 795 30 Rättvik
Öppet: kl. 8-12, 13-16
Dag före röd dag: kl. 8-12
E-post: mark.plan@rattvik.se, miljo.bygg@rattvik.se

Näringslivsenheten, marknadsföring och turism

Vasagatan1, Flygelbyggnaden, 795 30 Rättvik

Ungdoms- och fritidskontor

Knihsgatan 13, 795 31 Rättvik
Öppet: kl. 8–12, 13–16
Dag före röd dag: kl. 8–12
E-post: fritid@rattvik.se

Rättviks kulturhus, bibliotek

Storgatan 2, 795 30 Rättvik
tfn 0248-70 195
fax 0248-70 199
E-post: kultur@rattvik.se  

Stab- och serviceförvaltning

Centralarkivet

Höök Olles väg 2, 795 33 Rättvik
tfn 0248-70 307
E-post: centralarkiv@rattvik.se

Ekonomienhet
Kanslienhet
Kommunikatör
Webbredaktör
Tryckeri

Vasagatan 1, 795 30 Rättvik
Öppet: kl. 8–12, 13–16
Dag före röd dag: kl. 8–12
fax 0248-70 150
E-post: kommun@rattvik.se

It-enhet

Vasagatan 6, 795 30 Rättvik
E-post: kundstod@rattvik.se

Städenhet
Vasagatan 6, 795 30 Rättvik

Kostenhet
Vasagatan 6, 795 30 Rättvik

HR-avdelningen (Bemanningsenhet, personalstrateger och löneadministration)
Skolgatan 9, 795 31 Rättvik
E-post: personalarenden@rattvik.se

Räddningstjänst/Sotning

Furudalsvägen 8, 795 32 Rättvik
Räddningstjänst 0248-70 990
Sotning 0248-70 980

E-post: raddningstjansten@rattvik.se

Socialförvaltning

Hedslund, Golfvägen 1, 795 33 Rättvik
Måndag – torsdag: kl.10–15 (lunch kl. 12–13).
Fredag: kl. 10–12.
Dag före röd dag: kl. 8–12.
Dörren in till väntrummet är öppen alla dagar kl. 10–15.
tfn 0248-70 220
fax 0248-70 305
E-post: sociala@rattvik.se

Arbetscenter och Ta till vara

Industrivägen, Stora industriområdet, 795 32 Rättvik
Öppet: måndag, onsdag och fredag kl. 9.30-15.30, lunchstängt kl 12-13.
Dag före röd dag:kl. 8–12. Tisdag och fredag endast mottagning av saker.
tfn 0248-70 170 

Kommunala bolag

Dala Vatten och Avfall AB

Tallskogsvägen 1, 793 35 Leksand
Öppet växel: kl. 8–15, lunchstängt kl. 12–13
Öppet besök: kl. 8–16, lunchstängt kl. 12–13
tfn 0247-44 100
E-post: info@dvaab.se

Rättviks Fastigheter AB

Vasagatan 6, 795 30 Rättvik
Öppet: måndag-fredag kl. 10–12, 13–14
Lunchstängt kl. 12–13
Dag före röd dag: kl. 10–12
tfn 0248-70 290
E-post: info.rfab@rattvik.se