Besöksadresser

Rättviks kommun, kommunledningskontor

Vasagatan 1, 795 30 Rättvik

Öppet vardagar klockan 8 till 12 och 13 till 16

Dag före röd dag: klockan 8 till 12

Växel 0248-70 000 öppen vardagar klockan 8 till 12 och 13 till 16

E-post: kommun@rattvik.se

Barn- och utbildningsförvaltning

Vasagatan 6, 795 30 Rättvik

Öppet vardagar klockan 8 till 12 och 13 till 16

Dag före röd dag klockan 8 till 12

E-post: barn.utbildning@rattvik.se

Stiernhööksgymnasiet i Rättvik

Masvägen 15, 795 32 Rättvik

E-post: gymnasiet@rattvik.se

Samhällsutvecklingsförvaltning

Mark- planenheten och Näringsliv samt Miljö- och byggenheten

Vasagatan 1, Flygelbyggnaden, 795 30 Rättvik

Öppet vardagar klockan 8 till 12 och 13 till 16.

Dag före röd dag klockan 8 till 12.
Endast bokade besök tas emot.
E-post: mark.plan@rattvik.se, miljo.bygg@rattvik.se

Trafik, ungdoms och fritidsenheten

Knihsgatan 13, 795 31 Rättvik

Öppet vardagar klockan 8 till 12 och 13 till 16

Dag före röd dag: klockan 8 till 12

E-post: fritid@rattvik.se

E-post: gata.trafik@rattvik.se

Rättviks kulturhus, bibliotek

Storgatan 2, 795 30 Rättvik 0248-70 195

Fax 0248-70 199

E-post: kultur@rattvik.se


Bildarkiv 

Storgatan 2, 795 30 Rättvik 0248-70 352

E-post: bildarkivet@rattvik.se

Stab och serviceförvaltning

Centralarkivet

Höök Olles väg 2, 795 33 Rättvik 0248-70 307

Öppet vardagar klockan 8 till 12, ring innan besök.

E-post: centralarkiv@rattvik.se

Ekonomienheten, Kanslienheten och Tryckeri

Vasagatan 1, 795 30 Rättvik

Öppet vardagar klockan 8 till 12 och 13 till 16

Dag före röd dag: klockan 8 till 12

E-post: kommun@rattvik.se

It-enheten

Vasagatan 6, 795 30 Rättvik

E-post: kundstod@rattvik.se

Städenheten

Vasagatan 6, 795 30 Rättvik

Kostenheten

Vasagatan 6, 795 30 Rättvik

HR-avdelningen (Bemanningsenhet, personalstrateger och löneadministration)

Skolgatan 9, 795 31 Rättvik

E-post: personalarenden@rattvik.se

Räddningstjänst/Brandskyddskontroll

Furudalsvägen 8, 795 32 Rättvik

Räddningstjänst 0248-70 990

Brandskyddskontroll 0248-70 980

E-post: raddningstjansten@rattvik.se

Socialförvaltning

Ledning

Vasagatan 6, 795 30 Rättvik

Enhetschefer LSS och administrativ assistent
Enådal, Höök Olles väg 4B, 795 33 Rättvik

Enheten för individ och familjeomsorg och enheten för bistånd och LSS handläggning
Hedslund, Golfvägen 1, 795 33 Rättvik

Öppet måndag till torsdag klockan 9.45 till15

Fredag klockan 9.45 till 12.

Dag före röd dag klockan 9.45 till 12.

0248-70 220

Fax 0248-70 305

E-post: sociala@rattvik.se

Kommunala bolag

Dala Vatten och Avfall AB

Tallskogsvägen 1, 793 35 Leksand

Öppet växel vardagar klockan 8 till 12 och 13-15

0247-44 100

E-post: info@dvaab.se

Rättviks Fastigheter AB

Vasagatan 6, 795 30 Rättvik
Öppet för besök måndag, onsdag och fredag klockan 10 till 12.

Telefontider måndag, onsdag och fredag klockan 8 till 9.30
0248-70 290
E-post: info.rfab@rattvik.se