Besöksadresser

Rättviks kommun, kommunledningskontor

Vasagatan 1, 795 30 Rättvik

Öppet vardagar 8–12, 13–16

Dag före röd dag: 8–12

Växel 0248-70 000 öppen vardagar 8–12, 13–16

E-post: kommun@rattvik.se

Barn- och utbildningsförvaltning

Golfvägen 1, 795 33 Rättvik

Öppet vardagar 8–12, 13–16

Dag före röd dag: 8–12

E-post: barn.utbildning@rattvik.se

Stiernhööksgymnasiet i Rättvik

Masvägen 15, 795 32 Rättvik

E-post: gymnasiet@rattvik.se

Samhällsutvecklingsförvaltning

Stab, plan, mark och näringsliv samt Miljö- och byggenheten

Vasagatan 1, Flygelbyggnaden, 795 30 Rättvik

Öppet vardagar 8-12, 13-16

Dag före röd dag: 8-12

E-post: mark.plan@rattvik.se, miljo.bygg@rattvik.se

Trafik, ungdoms och fritidsenheten

Knihsgatan 13, 795 31 Rättvik

Öppet vardagar 8–12, 13–16

Dag före röd dag: 8–12

E-post: fritid@rattvik.se

E-post: gata.trafik@rattvik.se

Rättviks kulturhus, bibliotek

Storgatan 2, 795 30 Rättvik 0248-70 195

Fax 0248-70 199

E-post: kultur@rattvik.se


Bildarkiv 

Storgatan 2, 795 30 Rättvik 0248-70 352

E-post: bildarkivet@rattvik.se

Stab och serviceförvaltning

Centralarkivet

Höök Olles väg 2, 795 33 Rättvik 0248-70 307

Öppet måndag till fredag 8-12, ring innan besök.

E-post: centralarkiv@rattvik.se

Ekonomienhet, Kanslienhet, Kommunikatör, Webbredaktör och Tryckeri

Vasagatan 1, 795 30 Rättvik

Öppet vardagar 8–12, 13–16

Dag före röd dag: 8–12

E-post: kommun@rattvik.se

It-enhet

Vasagatan 6, 795 30 Rättvik

E-post: kundstod@rattvik.se

Städenhet

Vasagatan 6, 795 30 Rättvik

Kostenhet

Vasagatan 6, 795 30 Rättvik

HR-avdelningen (Bemanningsenhet, personalstrateger och löneadministration)

Skolgatan 9, 795 31 Rättvik

E-post: personalarenden@rattvik.se

Räddningstjänst/Sotning

Furudalsvägen 8, 795 32 Rättvik

Räddningstjänst 0248-70 990

Sotning 0248-70 980

E-post: raddningstjansten@rattvik.se

Socialförvaltning

Hedslund, Golfvägen 1, 795 33 Rättvik

Öppet måndag till torsdag: 10–15

Fredag: 10–12.

Dag före röd dag: 10–12.

0248-70 220

Fax 0248-70 305

E-post: sociala@rattvik.se

Arbetsmarknadsenheten och Ta till vara

Industrivägen, Stora industriområdet, 795 32 Rättvik

0248-70 170 

Kommunala bolag

Dala Vatten och Avfall AB

Tallskogsvägen 1, 793 35 Leksand

Öppet växel vardagar 8–12, 13-15

0247-44 100

E-post: info@dvaab.se

Rättviks Fastigheter AB

Vasagatan 6, 795 30 Rättvik
Öppet växel måndag 9-12, tisdag-fredag 10-12
Dag före röd dag: 10–12 0248-70 290
E-post: info.rfab@rattvik.se