Postadresser

Postadress

Rättviks kommun

Förvaltning/enhet (se nedan)

795 80 Rättvik

Leveransadress

Observera att det är gatuadressen varorna ska levereras till vi ska ange vid beställning, INTE ovanstående postadress.

Förvaltning/enhet

Barn- och utbildningsförvaltning
Förskolor, grundskolor, gymnasium, särskola, gymnasiesärskola, särvux, SFI, vuxenutbildning och musikskola.

Samhällsutvecklingsförvaltning
Kulturenhet, Trafik, ungdoms och fritidsenhet, Mark-och planenhet, Näringsliv och Miljö- och byggenhet

Socialförvaltning
Utveckling och Stöd, Stöd och Omsorg och Vård och Omsorg.

Stab och serviceförvaltning
HR-enheten, Löneadministrationen, Bemanningsenheten, Kanslienhet, Ekonomienhet,  Räddningsavdelningen (brandskydd och räddning), Kostenheten, Städenheten och It-enhet.

Kommunala bolag

Dala Vatten och Avfall AB

Box 234

793 25 Leksand

Rättviks Fastigheter AB

795 80 Rättvik