Rättviks kommun
Rättviks kommun

Postadresser

Postadress

Rättviks kommun
Förvaltning/enhet (se nedan)
795 80 Rättvik

Leveransadress

Observera att det är gatuadressen varorna ska levereras till vi ska ange vid beställning, INTE ovanstående postadress!

Förvaltning/enhet

Barn- och utbildningsförvaltning
Förskolor, grundskolor, gymnasium, särskola, gymnasiesärskola, särvux, SFI, vuxenutbildning och musikskola.

Samhällsutvecklingsförvaltning
Kulturenhet, fritidsenhet, mark- och planenhet, miljö- och byggenhet och näringslivsenhet.

Socialförvaltning
Utveckling & Stöd, Stöd & Omsorg och Vård & Omsorg.

Stab- och serviceförvaltning
HR-enheten, löneadministration, bemanningsenheten, kanslienhet, ekonomienhet,  räddningsavdelning (sotning och räddning), kostenheten, städenheten och it-enhet.

Kommunala bolag

Dala Vatten och Avfall AB
Box 234
793 25 Leksand

Rättviks Fastigheter AB
795 80 Rättvik