Miljö- och byggenhet

E-post: miljo.bygg@rattvik.se

Miljö- och byggchef

Clarstedt, Martin

0248-70 142

Nämndsekreterare  

Bergne, Monica

0248-70 174

Miljöinspektörer

Back, Jeanette (Telefontid måndag till fredag klockan 10–12.)

0248-70 162
Engelmark, Linda
0248-70 144

Vattenprov

Kers, Lotta 

0248-70 122

Byggnadsinspektörer/bygglovshandläggare

Berglund, Nils (Telefontid måndag till torsdag klockan 10–12.)

0248-70 165 

Knapp, Henrik (Telefontid måndag till torsdag klockan 10-12.)

0248-70 153


Energi- och klimatrådgivare 

Andersson, Niklas

energiradgivning@leksand.se

0247-80 329