Miljö- och byggenhet

E-post: miljo.bygg@rattvik.se

Miljö- och byggchef

Clarstedt, Martin

0248-70 142

Nämndsekreterare  

Bergne, Monica

0248-70 174

Handläggare/administratör

Jonsson, Elizabet
0248-70 148

Miljöinspektörer

Back, Jeanette (Telefontid måndag–torsdag klockan 10–12.)

0248-70 162

Kers, Lotta

0248-70 122

Byggnadsinspektörer/bygglovshandläggare

Berglund, Nils (Telefontid måndag–torsdag klockan 10–12.)

0248-70 165 

Knapp, Henrik (Telefontid måndag-torsdag klockan 10-12.)

0248-70 153

 

Energi- och klimatrådgivare 

Andersson, Niklas

energiradgivning@leksand.se

0247-80 329