Politik och demokrati

Rättviks kommun är en politiskt styrd organisation. Kommunfullmäktige är kommunens högsta beslutande organ och består av 39 förtroendevalda ledamöter.

Kommunfullmäktige Öppnas i nytt fönster. sammanträder som regel varannan månad under året men kan variera. Sammanträdena är öppna för allmänheten och annonseras i lokaltidningen.

Lyssna på kommunfullmäktiges sammanträden i vår webbradio.

Kommunstyrelsen Öppnas i nytt fönster. är kommunens lokala motsvarighet till regeringen. Den leder förvaltningarna och bereder ärenden som ska till fullmäktige. Kommunstyrelsen har hand om den ekonomiska förvaltningen och verkställer fullmäktiges beslut.

Förtroendevalda

Förtroendemannaregister

Kontakt

Kommunfullmäktiges ordförande
Jonas Björ (C)
0248-70 135

Kommunstyrelsens ordförande
Ulrica Momqvist (C)
0248-70 250

Postadress
Rättviks kommun
795 80 Rättvik