Dialog och synpunkter

Du kan lämna synpunkter på kommunens service. Du kan också lämna idéer, synpunkter och frågor om webbplatsen rattvik.se. När du skickar frågor, idéer och synpunkter registreras dessa som allmänna handlingar i kommunens dokument- och ärendehanteringssystem.

Allmänna offentliga handlingar är dokument som alla medborgare har rätt att läsa och ta del av vilket beror på att i Sverige har vi en offentlighetsprincip som ger alla medborgare i rätt till insyn i kommunens arbete.

Läs mer om hur du kan påverka via länkarna i menyn.

Kontakt

Rättviks kommun

kommun@rattvik.se
0248-70 000

Besöksadress
Vasagatan 1
795 30 Rättvik

Postadress
Rättviks kommun
795 80 Rättvik