Påverka

Har du ett förslag till förändringar/förbättringar inom den kommunala verksamheten så kan du presentera det direkt till en politiker eller berörd förvaltning.

Kontakta en politiker

Har du ett förslag till ett politiskt beslut? Presentera det för någon av våra politiker, övertyga denne så kan hon eller han i sin tur lämna en motion till kommunfullmäktige.

Ledamöterna i fullmäktige kan ta upp ett ämne som en öppen fråga (interpellation) under ett fullmäktigemöte.

Ta kontakt med en kommunpolitiker, övertyga och be denne att interpellera i en särskild fråga.

Allmänheten har möjlighet att ställa frågor till de politiker som sitter i kommunfullmäktige under allmänhetens frågestund.

När frågestunderna äger rum meddelas när fullmäktigemötet annonseras.

Ibland kan frågorna vara svåra och kräva förberedelser innan de kan besvaras. Då ska frågorna besvaras på nästa sammanträde eller enligt överenskommelse med berörd eller berörda politiker.

För att ge politikerna möjlighet att förbereda sig kan du skicka din fråga till kommunfullmäktiges ordförande.

Frågor får inte lämnas in anonymt. Vill du inte att ditt namn lämnas ut vid frågestunden ska du tala om det när du kontaktar oss.

Kontakta en förvaltning

När du undrar över något kan du ta kontakt med den förvaltning som handlägger frågan. Det är oftast det snabbaste sättet att få svar på din fråga.

Att upplysa och informera kommuninvånare ingår i tjänstemännens arbetsuppgifter.

Länk till våra förvaltningar.